עדכוני תקינה – פברואר 2017

1. תקנות הפחתה - עיצומים כספיים בהמשך לרפורמה בתקינה

בהמשך לרפורמה בתקינה שאושרה לאחרונה, הועברו אלינו להערות טיוטות תקנות ההפחתה – למידע נוסף בנושא 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 60086 חלק 1: סוללות ראשוניות: כללי

ת"י 5438 חלק 11: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת כלורי

ת"י 1268 חלק 7: מזרקים ומחטים : מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה

ת"י 17741 כללים טכניים כלליים למדידה, לחישוב ולאימות של חיסכון באנרגיה בפרויקטים
ת"י 17743 חיסכון באנרגיה - הגדרת מסגרת מתודולוגית ישימה לחישוב ולדיווח של חיסכון באנרגיה
ת"י 50047 חיסכון באנרגיה – קביעה של חיסכון באנרגיה בארגונים

ת"י 71568 חלק 3 - תרכיזי קצף כיבוי בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים

ת"י 71568 חלק 4 - תרכיזי קצף כיבוי בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים

ת"י 63 חלק 1 ג"ת 1: מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם- מדי- מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות

ת"י 63 חלק 3 ג"ת 1: מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם- מדי- מים למי שתייה קרים ולמים חמים: שיטות בדיקה וציוד

ת"י 867: תרמומטרים רפואיים: תרמומטרים העשויים זכוכית והמכילים נוזל מתכתי עם התקן מקסימום

ת"י 386 חלק 1: כובעונים (קונדומים) העשויים לטקס גומי טבעי-  דרישות ושיטות בדיקה

 קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 466 חלק 1 – חוקת הבטון

ת"י 904 חלק 1 – טפסות לבטון

ת"י 2142 – בטיחות בשטחים פתוחים

 

4. הקמת ועדות מומחים

פנו אלינו ממכון התקנים, שם מקימים או מרעננים ועדות מומחים בהתאם למפורט להלן:

ועדת מומחים 130503 – שתדון בת"י 1291 בנושא הובלת מזון בקירור.

ועדת מומחים בתחום מתקני ספורט, אולמות ,מגרשי ספורט וציוד ספורט בישראל.

וועדת מומחים שתעסוק בהכנת תקן חדש הדן במתקנים המייצרים תרסיסי מים כגון מגדלי קירור, מזרקות נוי וכו'.
ועדת מומחים שתעסוק בהכנת רוויזיה לת"י 2 - שיטות לבדיקת צמנט, חלקים: 1, 2, 3, 5, 10.

ועדת המומחים שתטפל ברוויזיה לתקן הישראלי ת"י 1505 חלק 1 – מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי – סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה.

ומ"ח לטיפול ברוויזיה לת"י 821 חלק 2 - יריעות תרמופלסטיות לחקלאות וגננות לחיפוי קרקע.

ועדת מומחים אשר תעסוק בהכנת תקן חדש - הערכת חוזק הבטון האופייני בלחיצה.

וועדת מומחים חדשה שתטפל בתקן ישראלי חדש – לסילאן.

ועדת מומחים חדשה שתעסוק בהכנת רוויזיה לת"י 1523 – קירות בני: קירות לא נושאים.

מי מכם שיש לו את הידע המתאים ומעוניין בכך מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

5. נספחי ש

פורסמו נספחי ש חדשים לת"י 562 חלקים 1-3 + 8 – צעצועים לילדים

פורסם נספח ש חדש לת"י 1516 חלק 1 – כבלי כח בעלי בידוד משוחל. 

ניתן לפנות אל רז שפרטיו להלן לקבלת המסמכים.

 

6. נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

ממכון התקנים הועבר להערות נת"מ 1-4570 חלק 4 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: תכן, התקנה ותחזוקה.

ממכון התקנים הועבר להערות נת"מ 1836 – דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.

ממכון התקנים הועבר להערות נת"מ 4402 חלק 1.1- פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדוייקים מסגסוגת 6060 ו- 6063 – דרישות כלליות

ממכון התקנים עדכנו אותנו כי אושרו בועדת היתרים הנת"מים הבאים:
נת"מ 5140 (חלקים 1 + 2.1 + 2.2) – עוסק בדרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עבירות תנועה
נת"מ 987 – מטפים הלון מטלטלים לשימוש חוזר
נת"מ 4466 – פלדה לזיון בטון – מוטות ורשתות חתוכים וכפופים
נת"מ 318 – מטפי פחמן דו חמצני מטלטלים

נהלים אלו רלוונטים למוצרים המפורטים הנושאים תו תקן של מכון התקנים. לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות בהתאם לפרטי ההתקשרות שלהלן.

 

7. נציגים לועדות תקינה

בהמשך לרפורמה בתקינה שאושרה לאחרונה בכנסת, לשכת המסחר זכאית למנות שני נציגים בכל  ועדה מרכזית במכון התקנים:

להלן רשימת הועדות המרכזיות שצפוי שיתאפשר לנו בקרוב למנות בהן נציג נוסף:

ו"מ 200- ועדה מרכזית לתקני חשמל

ו"מ 800 – ועדה מרכזית לתקני אלקטרוניקה

ו"מ 900- ועדה מרכזית לתקני מים

ו"מ 1500- ועדה מרכזית לתקני אריזה ושינוע

ו"מ 1600 – ועדה מרכזית לתקני בטיחות

ו"מ 2100 – ועדה מרכזית לתקני טכנולוגיות המידע והתקשורת

ו"מ 2200 -  ועדה מרכזית לתקני אנרגיה

 

גם בועדות הטכניות נוכל למנות שני נציגים בכל ועדה. בהמשך נוציא פניה נפרדת בעניין זה.

בינתיים יש לנו מקום פנוי במספר ועדות טכניות:

ו"ט 308 – כימיקלים.

ו"ט 708 – פלסטיק מתכלה (הוועדה דנה בנושאים כגון: מוצרים עשויים פלסטיק מתכלה; הגדרות לפלסטיק מתכלה; שיטות דגימה לקביעת תכולה ביולוגית).

ו"ט 906 – צינורות ורכיבים על בסיס צמנט ואביזריהם

ו"ט 118 - פיתוח שטח (הועדה מטפלת בתקנים כגון ת"י 4273 - גדרות פלדה, ת"י 2142 - בטיחות בשטחים פתוחים, ת"י 8 - מוצרי בטון טרומיים לריצוף).

ו"ט 319 - תכשיטים (צפויה לדון גם בתקן שעניינו בטיחות תכשיטי ילדים ומבוגרים)

ו"ט 375 - טיפול במי שתייה (ציוד ושיטות טיפול). הועדה דנה בתקן ת"י 1505 - מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי.

ו"ט 652 - טקסטיל טכני (דנה בנושאים כגון: יריעות גיאוסינתטיות, מוצרים לייצוב ושריון מבני מיסעות וקירות תמך).

ו"ט 1204 - בניה ידידותית לסביבה.

ו"ט 2303 - טכנולוגיות תחבורה מתקדמות (ועדה חדשה שתעסוק בנושאים: מערכות תבוניות בתחבורה (ITS), מערכות אכיפה ופיקוח.

 

מי מכם שיש לו את הידע והניסיון ומעוניין להיות נציג הלשכה בועדות אלו, מוזמן לפנות לרז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

 

8. תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה:

ת"י 107 חלק 2 – סולר להסקה

ת"י 107 חלק 2 – סולר להסקה.

ת"י 476 - חרדל וממרח חרדל.

ת"י 994 חלק 01 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות וביצועים.

ת"י 1268 חלק 06 - מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש.

ת"י 4210 חלק 01 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים - מונחים.

ת"י 4210 חלק 03 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה מקובלות.

ת"י 4210 חלק 04 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה לבלימה.

ת"י 4210 חלק 05 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים -  שיטות בדיקה להיגוי.     

ת"י 4210 חלק 06 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים - שיטות לשילדה ולמזלג.

ת"י 4210 חלק 07 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים - שיטות לגלגלים ולחישוקים.

ת"י 4210 חלק 08 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים - שיטות לפדלים למערכת ההינע.

ת"י 4210 חלק 09 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות לאוכף ולעמוד המושב.

ת"י 4466 חלק 5 – פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים.

ת"י 16128 - ניקל במוצרי מתכת המיועדים לבוא במגע עם...

ת"י 60898 חלק 02 - אביזרים חשמליים - מפסקים להגנה מפני זרם יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים.

 

 

 

9. מכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון וכי התקנים הבאים הועברו לפרסום ברשומות:

ת"י 1568 - קירות מסך: תכן ותפקוד.

ת"י 2378 חלק 06 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול.

ת"י 2950 - מבערי גז מסחריים -תעשיתיים-בטיחות.

ת"י 3700 - התקנה ושימוש של מנעי בעירה נייחים וטורבינות גז.

ת"י 6464 הסבת מפעלים לגז טבעי – אישור ופיקוח.

ת"י 6490 – תחנה להפחתת לחץ לויסותו ולמדידתו - PRMS.

ת"י 8200 - משרפות, מערכות וציוד לניטול פסולת ומצעים.

ת"י 8500 - סיכונים בדודים ובמערכות בעירה.

ת"י 8600 - תנורים וכבשנים.

ת"י 9981  - רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב.

ת"י 10480 - מחליפי חום - מקררי נוזל מקוררי אוויר - ("מקררים יבשים") - שיטות לבדיקת ביצועים.

ת"י 12900 - מדחסי קרר - דירוג תנאים, טולרנס והצגת נתוני ביצועים של היצרן.

ת"י 13485 - ניהול איכות התקנים רפואיים.

ת"י 16430 חלק 01 - רדיאטורים הפועלים בעזרת מאוורר - דרישות טכניות.

ת"י 16430 חלק 02 - רדיאטורים הפועלים בעזרת מאוורר - שיטות בדיקה ודירוג תפוקה תרמית.

ת"י 16430 חלק 03 - רדיאטורים הפועלים בעזרת מאוורר - שיטות בדיקה ודירוג של הספק קירור.

ת"י 20000 חלק 09 - ניהול שירותי מידע - שירותי ענן.

ת"י 32700 - מחליפי חום - מעבי זרימה מאולצת מקוררי אוויר - שיטות בדיקה לביצועים.

ת"י 32800 - מחליפי חום - מקררי יחידה בזרימה מאולצת לקירור - שיטות בדיקה לביצועים.

ת"י 42801 חלק 01 - מחבר למוליכים להשוואת פוטנציאלים.

ת"י 42801 חלק 02 - בית מחבר למוליך להשוואת פוטנציאלים.

ת"י 44200 חלק 01 - רדיאטורים וקונווקטורים - דרישות טכניות.

ת"י 44200 חלק 02 - רדיאטורים וקונווקטורים - שיטות בדיקה ודירוג.

ת"י 50242 - שיטות למדידת ביצועים - מדיח כלים.

ת"י 60081 - נורות פלו ארניות בעלות 2 כיפות - דרישות ביצועים.

ת"י 60309 חלק 02 - תקעים, בתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה.

ת"י 60456 - שיטה למדידת ביצועים למכונת כביסה.

ת"י 60601 חלק 02.45 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני רנטגן לממוגרפיה.

ת"י 60715 -מידות לוח חשמל למתח נמוך - ממדי מסילות להתקנת האביזרים.
ת"י 60901 - נורות פלו ארניות בעלות כיפה אחת - דרישות ביצועים.

ת"י 61121 - שיטות למדידת ביצועים למייבש כביסה.

ת"י 61730 חלק 01 - בטיחות של מודולים פוטו-וולטאיים - דרישות מבנה.

ת"י 61730 חלק 02 - בטיחות של מודולים פוטו-וולטאים - שיטת בדיקה.

ת"י 62560 - נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ- 50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות.

ת"י 62612 - נורות דיודה פולטת אור (לד) במתח גדול מ- 50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימוש תאורה כלליים - דרישות ביצוע.

ת"י 83190 - מחממי אינפרה-אדום בעוצמה גבוהה המונעים בגז.

ת"י 83250 - מחממי אוויר תהליכי המונעים בגז באופן  ישיר.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה