טיוטת תקנות הפחתת סכומי עיצומים כספיים - לפי חוק התקנים ופק' היבוא והיצוא - להערות הציבור

בהמשך לרפורמה בתקינה שאושרה לאחרונה בכנסת ועל רקע הסעיפים העוסקים באכיפה מנהלית, משרד הכלכלה העביר להתייחסות טיוטת תקנות הפחתה במסגרתו מפורטים תנאים להפחתה בסכומי העיצומים הכספיים.

מכיוון שמדובר בסעיפי עיצומים שהוכנסו גם בחוק התקנים וגם בפקודת היבוא והייצוא, יש גם שתי תקנות שיצאו להערות.

  קישור לטיוטת תקנות הפחתה – חוק התקנים

קישור לטיוטת תקנות הפחתה – פקודת היבוא והיצוא

 

חברי לשכת המסחר – הערות ככל שיש לכם ביחס לטיוטת תקנות אלו נא העבירו אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה razh@chamber.org.il  עד לתאריך 1.3.17

 

למידע נוסף בתחום זה