עדכוני תקינה- חודש פברואר 2023

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

 • לצפייה במהדורות החדשות והעדכניות של התקנים הרשמיים- לחצו כאן (שימו לב שמאחר ומדובר בשינויים חדשים, ייתכן שייקחו מספר ימים עד שניתן יהיה לצפות במהדורות העדכניות של התקנים הרשמיים בקישור הזה, ותוכלו לראותם כטיוטה בקישור הבא).

בפרסום 101109 בקובץ התקנות מיום 12.2.23 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 5282 חלק 1 - אנרגיה בבניינים: דרישות חובה לתפקוד אנרגטי וכללים לדירוג אנרגטי - בנייני מגורים, מפברואר 2023 בא במקום המהדורה מפברואר 2017 ות"י 5280 חלק 1.1 מינואר 2018.

בפרסום 11129 בקובץ התקנות מיום 20.2.23 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 7212 - סוכרים, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מיולי 2020;
 • ת"י 18014 חלק 2 - אבטחת מידע - שירותי חתימת זמן: מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מספטמבר 2014 ;
 • ת"י 27001 - אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - מערכות ניהול אבטחת מידע - דרישות, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2020;
 • ת"י 27002 - אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - בקרות אבטחת מידע, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מאפריל 2014 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2015 , ממאי 2016;
 • ת"י 27014 - אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות- ממשל אבטחת מידע, מינואר 2023 בא במקום המהדורהמאוגוסט 2015;
 • ת"י 27034 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - אבטחת יישומים: תהליך ניהול של אבטחת יישומים, מינואר 2023;
 • ת"י 27034 חלק 7 - טכנולוגיית המידע - אבטחת יישומים: מסגרת תחזית הבטחה, מינואר 2023;
 • ת"י 27036 חלק 1 - אבטחת סב"ר - קשרי ספקים: סקירה כללית ומושגים, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;
 • ת"י 29100 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת פרטיות, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מפברואר 2016.

בפרסום 11129 בקובץ התקנות מיום 20.2.23 הכריזו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 630 - מחסומים מיצקת ברזל, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2023 למהדורה מאוגוסט 1993;
  ת"י 1003 חלק 2 - שחרור מתכות מכלים הבאים במגע עם מזון: אמייל זגוגי ואמייל פורצלן - שחרור מכלים מצופים באמייל הבאים המגע עם מזון - שיטות בדיקה וגבולות, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2023 למהדורה מינואר 2021;
 • ת"י 71253 חלק 1 - מחסומים ומאספים למבנים: מחסומי רצפה בעלי חתם מים של 50 מ"מ לפחות, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2023 למהדורה מדצמבר 2019.

בפרסום 11129 בקובץ התקנות מיום 20.2.23 הכריזו על ביטול התקנים (לא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 1253 - מחית פרי, מספטמבר 1984;
 • ת"י 1907 חלק 11 - רשתות בזק בחצרי לקוח: תשתיות תקשורת של מיתקנים רפואיים, מאפריל 2014;
 • ת"י 4013 חלק 8.3 - התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס עם שסתום הספקה על פי דרישה: מכשיר עם מסכה לחצי הפנים הפועל בלחץ חיובי - דרישות, בדיקות, סימון, מנובמבר 2006;
 • ת"י 11331 - האזנות סתר על פי חוק ( LI ): דרישות עבור רשויות אכיפת החוק, מינואר 2011;
 • ת"י 11671 - האזנות סתר על פי חוק ( LI ): מנשק העברה עבור האזנות סתר על פי חוק לתעבורת קשרי רחק, מינואר 2011;
 • ת"י 14041 - ניהול סביבתי: הערכת מחזור חיים - הגדרת המטרה והתחום וניתוח ממצאים, מאוגוסט 1999 ;
 • ת"י 19115 - טכנולוגיית מידע - מידע גאוגרפי - מטא-דאטה, מיולי 2009 ;
 • ת"י 21158 - האזנות סתר על פי חוק ( LI ): דרישות לפונקציות רשת, מינואר 2011.

בפרסום 11142 בקובץ התקנות מיום 27.2.23 הכריזו על שינוי בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 3 - אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים, גיליון תיקון מס' 7, מפברואר 2023 למהדורה מדצמבר 1998 ולגיליונות התיקון ממרס 2006 , ממרס 2011 , מאוגוסט 2015 , ממרס 2016 , מיולי 2020 , מספטמבר 2021.

 

2הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*הסרת רשמיות מהתקן הבא:

ת"י 1554 חלק 2 – לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית ממאי 2009;

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 107 חלק 1.0- סולר: סולר למנועי דיזל.
 • ת"י 61386 חלק 24- מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעי.
 • ת"י 60079- אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות.
 • ת"י 61386 חלק 24.0: מערכות מובלים לניהול כבלים.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

4. פרסום טיוטת נספח ש' של ת"י 62133 חלקים 1+2 להערות הציבור - תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל / ליתיום

מינהל תקינה פרסם להערות הציבור את טיוטת נספח ה-ש' לת"י 62133 חלק 1 וחלק 2, שרשמיותו נכנסה לתוקף ביום 01.06.22.

לעיון בטיוטת הנספח- לחצו כאן
ניתן לשלוח הערות עד לתאריך 28.02.2023 אל מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה במינהל תקינה במייל: Shlomi.Avisror@Economy.gov.il או אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר meravk@chamber.org.il 

 

5. מכון התקנים אישר את מסמכי הנת"מ הבאים (במסלול תו תקן בלבד) בועדת ההיתרים מיום 31.1.23-

 • ת"י 1068 חלקים 1 / 2- חלונות אלומיניום.
 • ת"י 386 חלק 1- כובעונים (קונדומים)- כובעונים עשויים גומי לטקס טבעי – דרישות ושיטות בדיקה.

למידע נוסף אודות מסמכי הנת"מ פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה