הסברה לצד אכיפה - מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם מדריך בנושא תיקי מוצר לדגם

מכוח התוספת לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 ומכוח סעיף 2(ו) לפקודה, יבואן המייבא טובין שחל עליו תקן רשמי חייב לשמור את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הוראות הפקודה וההוראות והצווים המוצאים מכוחה, בין היתר, באמצעות אחזקת "תיק מוצר" לדגם, אשר יכלול את כל הפרטים הנדרשים בתוספת לפקודה, בהתאם לקבוצות יבוא 1,2,3 בלבד.

כאמור, בין הדרישות בנהלי הממונה על התקינה אחריות המוטלת על היבואן בניהול תיק מוצר תקין, שמירת מסמכים כנדרש והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר.

תשומת לבכם בחתימה על הצהרות בכלל ובפרט על הצהרות שחרור למוצרים בקבוצת יבוא 2 ו- 3 שאתם מבינים מה אתם מצהירים, על מה אתם מתחייבים, ושיש לכם את המסמכים המתאימים בשביל לבסס את ההצהרה לפי הרגולציה הרלוונטית.

אנו מדווחים כי יבואנים קיבלו פניות ממפקחי מינהל תקינה בבקשה להציג תיק מוצר לדגמים שונים בהתאם לדרישות פקודת היבוא והיצוא ונהלי הממונה על התקינה. חשוב מאד לוודא עוד לפני שתקבלו פניה ממפקחי מנהל תקינה, שאתם מבינים היטב את החובות החלות עליכם ודואגים להתנהל בהתאם, לרבות בהקשר של תיק מוצר.

שימו לב כי ניהול תיק מוצר תקין הינו חלק ממילוי הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא, שהפרתן חושפת את היבואנים גם לעיצום כספי החל מיום 1.7.2021.

  • לעיון בידיעה המלאה בנושא התראות מנהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא- לחצו כאן

 

היום (20.7.2021) מפרסם מינהל תקינה במשרד הכלכלה ידיעה באתר האינטרנט שלו בנושא תיקי המוצר לדגם:

כידוע, קבוצות היבוא לטובין עליהן חלה חובת התאמה לתקן רשמי, מאופיינות במדרג של 4 רמות בדיקה, לפי רמת הסיכון הטמונה בטובין.

להלן תיאור משטר בדיקות היבוא בכל אחת מקבוצות היבוא הרלוונטיות:

* הצהרה בחתימת היבואן בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישות התקן הרשמי וכי הטובין תואמים את הדגם שנבדק ואושר ע"י מעבדת בדיקה באישור הדגם שצרף לבקשתו.

** הצהרה בחתימת היבואן בדבר התאמת הטובין לדרישות התקן הרשמי, הנסמכת על תעודת בדיקה המעידה על התאמת דגם הטובין לתקן הרשמי הישראלי או לתקן הבינ"ל שאומץ ע"י התקן הישראלי הרשמי, שנתנה ע"י אחת מאלו:

  • מעבדה ישראלית מוסמכת או מכון התקנים
  • מעבדה שמקום מושבה אינו בישראל והמוסמכת ע"י גוף הסמכה החתום על האמנה ב-ILAC

1. קובץ הנחיות לתיק מוצר לטובין מקבוצה 1- לחצו כאן

2. קובץ הנחיות לתיק מוצר לטובין מקבוצה 2- לחצו כאן

3. קובץ הנחיות לתיק מוצר לטובין מקבוצה 3- לחצו כאן

לעיון בידיעה המלאה באתר משרד הכלכלה בנושא תיק מוצר לדגם- לחצו כאן

 

קישורים רלוונטיים נוספים:

1. הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי- לידיעה המלאה בנושא זה לחצו כאן

2. לשכת המסחר קיימה מספר ימי עיון בנושא נהלי הממונה על התקינה- מוזמנים לעיין בהם בקישור הבא ובמסגרת כנס לרגל שנתיים לציון הרפורמה בתקינה שהתקיים ב-13.2.2020- לחצו כאן

3. מצגת ותכנים מוובינר בנושא עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים בהדרכת עו"ד גיל נדל שהתקיים ב-12.7.2021- לחצו כאן

4. מנוע חיפוש תקנים רשמיים באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

5. צו קבוצות יבוא- לידיעה המלאה באתר הלשכה בנושא זה- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה