הסברה לצד אכיפה - מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם עדכון בנושא תיקי מוצר לדגם

מכוח התוספת לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 ומכוח סעיף 2(ו) לפקודה, יבואן המייבא טובין שחל עליו תקן רשמי חייב לשמור את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הוראות הפקודה וההוראות והצווים המוצאים מכוחה, בין היתר, באמצעות אחזקת "תיק מוצר" לדגם, אשר יכלול את כל הפרטים הנדרשים בתוספת לפקודה, בהתאם לקבוצות יבוא 1,2,3 בלבד.

לעיון בידיעה המלאה בנושא עדכון הדרישות לתיק מוצר לדגם נוכח רפורמת התקינה שאושרה בחוק ההסדרים בנובמבר 2021- לחצו כאן

 

כאמור, בין הדרישות בנהלי הממונה על התקינה אחריות המוטלת על היבואן בניהול תיק מוצר תקין, שמירת מסמכים כנדרש והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר.

תשומת לבכם בחתימה על הצהרות בכלל ובפרט על הצהרות שחרור למוצרים בקבוצת יבוא 2 ו- 3 שאתם מבינים מה אתם מצהירים, על מה אתם מתחייבים, ושיש לכם את המסמכים המתאימים בשביל לבסס את ההצהרה לפי הרגולציה הרלוונטית.

אנו מדווחים כי יבואנים קיבלו פניות ממפקחי מינהל תקינה בבקשה להציג תיק מוצר לדגמים שונים בהתאם לדרישות פקודת היבוא והיצוא ונהלי הממונה על התקינה. חשוב מאד לוודא עוד לפני שתקבלו פניה ממפקחי מנהל תקינה, שאתם מבינים היטב את החובות החלות עליכם ודואגים להתנהל בהתאם, לרבות בהקשר של תיק מוצר.

שימו לב כי ניהול תיק מוצר תקין הינו חלק ממילוי הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא, שהפרתן חושפת את היבואנים גם לעיצום כספי.

 

קישורים רלוונטיים נוספים:

1. הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי- לידיעה המלאה בנושא זה לחצו כאן

2. לשכת המסחר קיימה מספר ימי עיון בנושא נהלי הממונה על התקינה- מוזמנים לעיין בהם בקישור הבא ובמסגרת כנס לרגל שנתיים לציון הרפורמה בתקינה שהתקיים ב-13.2.2020- לחצו כאן

3. מצגת ותכנים מוובינר בנושא עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים בהדרכת עו"ד גיל נדל שהתקיים ב-12.7.2021- לחצו כאן

4. מנוע חיפוש תקנים רשמיים באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה