מצגות ותכנים מכנס התנהלות נכונה בתחום התקינה בעידן התחרות בבדיקות היבוא שהתקיים ב-13.2.2020

בציון שנתיים ליציאת הרפורמה בתקינה לדרך, קיימה לשכת המסחר כנס בשיתוף מינהל תקינה במשרד הכלכלה ונציגי מכון התקנים והמעבדות המוכרות.

הכנס התמקד בסטטוס עדכני של הרפורמה בתקינה לצד סקירה של אלמנטים מרכזיים בנהלי הממונה וביניהם האחריות המוטלת על משווק והאחריות המוטלת על יבואן בניהול תיק מוצר תקין, שמירת מסמכים כנדרש והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר (אלמנטים חיוניים בפרט בהקשר של חתימה על הצהרה בקבוצת תקינה 2 או 3).

במסגרת המפגש נסקרו דוגמאות למקרים מהשטח בהם נתקלו נציגי משרד הכלכלה בליקויים בכל הקשר להתנהלות יבואנים הן במסגרת יבוא ככלל, והן במסגרת יבוא בפטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2).

לצד זאת, התקיים פאנל בשיתוף כלל נציגי המעבדות- מכון התקנים, סיסטם, חרמון ו-ITL, ופאנל שאלות – תשובות.

 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ציין בפתח הכנס כי: "הכנס נועד ליצור הבנה של התקינה המחייבת בישראל. תקינה זהו דבר נכון, אך תקינה עודפת הינה דבר פסול, מיותר, מכביד ומעלה את יוקר המחייה. הועברה לפני מספר שנים רפורמה חשובה ביותר בתקינה שאנו ייחלנו לה הרבה שנים, המורידה תקינה עודפת וגם מאפשרת יעילות טובה יותר בעבודת מכון התקנים. זהו אחד המאבקים המרכזיים של לשכת המסחר- מתן משקל הולם ונכון גם בעבודת עיצוב התקנים במכון התקנים למגזר העסקי ובכלל זה ליבואנים, לצד פתיחת בדיקות הטובין המיובאים לתחרות מצד מעבדות פרטיות.

לשכת המסחר רואה חשיבות לרפורמה ב-3 מישורים עיקריים:

  1. תקינה שקופה וברורה ככל האפשר.
  2. התאמת התקינה של מדינת ישראל הקטנה לתקינה העולמית של מדינות המערב, בלי שינויים ותוספות ייחודיים לישראל ללא צורך, העלולים להגביל את היבוא.
  3. תחרות שתייצר שירות טוב ויעיל יותר ליבואנים.

יש להבין כי לעולם לא ניתן להגן טוטאלית על הצרכן. עלינו ליצור מודעות חזקה בקרב הצרכן שגם עליו מוטלת אחריות בסיסית להגן על עצמו. הליך התקינה וכל רגולציה אחרת חייב להתחיל בשיח יסודי עם המגזר העסקי והציבורי כאחד על מנת לייצר איזון נכון".

 

סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן ציין כי: "בעקבות הרפורמה יש פחות ניסיונות לייצר דרישות ייחודיות לישראל ואנו פועלים על מנת להסיר דרישות בעייתיות. חשובה לנו מאד המעורבות והערנות שלכם כדי להצליח. חשוב להבין שהתנהלות מקצועית ורצינית מצד יבואנים ומשווקים מסייעת לנו בפעילות להסרת חסמי יבוא ולשינוי שיטת האכיפה בהליך היבוא לדומה יותר למקובל במדינות המפותחות".

 

קישורים למצגות ולדגשים שהועברו במהלך הכנס:

1. קישור למצגת שהעביר סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, המפרטת קישורים המסייעים להבנת דרישות חוקיות היבוא בתחום התקינה

- קישור לדגשים שנאמרו ע"י רז בעת ההרצאה

2. קישור למצגת שהעביר הממונה על התקינה, יעקב וכטל, המתייחסת לשינויים שנערכו במסגרת הרפורמה בתקינה ודגשים חשובים

3. קישור למצגת שהעביר סגן הממונה על התקינה, איגור דוסקלוביץ, הסוקרת ממצאים עקרוניים באכיפה והמלצות להתנהלות נכונה של יבואנים ומשווקים

4. קישור למצגת שהעביר שלומי אביסרור, מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה במינהל התקינה הסוקרת ליקויים בהגשות לפטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

- קישור לדגשים שנאמרו ע"י שלומי אביסרור בעת ההרצאה

5. קישור לתקציר פאנל המעבדות שהתקיים במסגרת הכנס

+ קישור למאמר מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המפרט כיצד יכול לדעת יבואן האם מעבדה בחו"ל, שבדקה טובין, הינה מעבדה מוסמכת ע"י גוף הסמכה החתום על אמנת ILAC?

 

*בהמשך יעלו לדף זה תקציר הדגשים שנאמרו ע"י יעקב וכטל, איגור דוסקלוביץ ותשובות לשאלות שהוצגו בתום הפאנל.

 

*המצגות נועדו לסייע בהעברת מידע רלוונטי ליבואנים, אין המדובר במידע ממצה וחשוב להבהיר שהחוקים, התקנות והנהלים מתוקפם הם הקובעים.

 

למידע נוסף בתחום זה