מצגות מיום עיון בנושא נהלי הממונה על התקינה שהתקיים ב-24.3.19

בהמשך לרפורמה בתקינה, קיימה לשכת המסחר מפגש ההדרכה אשר התמקד בנושא נהלי הממונה על התקינה ביבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.

 

במפגש נסקרו השינויים הבולטים בנהלים אלו למול נוהל 401 הישן של מכון התקנים, לצד האחריות המוטלת על היבואן בניהול תיק מוצר תקין, שמירת מסמכים כנדרש והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר (אלמנטים חיוניים בפרט בהקשר של חתימה על הצהרה בקבוצת תקינה 2 או 3).

 

קישור לנהלי הממונה על התקינה

קישור למצגת שהעביר שוקי קפלן בנושא עיקרי ההנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, והשינויים הבולטים מול נוהל 401 של מכון התקנים

קישור למצגת שהעביר דן למפרט בנושא התנהלות נכונה מול היצרן: דיווח על שינויים במוצר- בסימון, בתוכן, קבלת מסמכים מתאימים ועוד

קישור למידע בנושא התממשקות למערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה אשר תעלה לאוויר ביום ד' ה-1.5.19. עם עליית מערכת מת"מ, הליך אישור טובין מיובאים יעבור בתווך למערכת זו.

*המצגות נועדו לסייע בהעברת מידע רלוונטי ליבואנים, אין המדובר במידע ממצה וחשוב להבהיר שהחוקים, התקנות והנהלים מתוקפם הם הקובעים.

למידע נוסף בתחום זה