מצגת ותכנים מוובינר בנושא עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים בהדרכת עו"ד גיל נדל שהתקיים ב-12.7.2021

כזכור, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הודיע לציבור כי ב-1.7.2021 יחל להפעיל את סמכויותיו להמצאת התראות מינהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים, התשי"ג- 1953, פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט- 1979.

 

ביום 12.7.2021 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר וובינר בהדרכת עו"ד גיל נדל, ראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי וסגן ראש מחלקת מיסים במשרד עו"ד גולדפרב-זליגמן, בנושא זה, הרלוונטי לכל יבואן המייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי, גם אם מדובר ביבוא במסגרת מסלולי פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי / תוספת חמישית לצו יבוא חופשי.

 

מוזמנים לעיין בחומרי הוובינר:

1. לעיון בידיעה באתר הלשכה בנושא זה- לחצו כאן

2. מצגת של עו"ד גיל נדל- לחצו כאן

3. לעיון בהודעה המלאה של הממונה על התקינה בעניין זה המכילה קישורים להסברים ולדברי החקיקה בנושא לחצו כאן

4. לעיון בהודעה לעיתונות שפרסם מינהל תקינה ביום 5.7.2021 בנושא זה לחצו כאן

5. מסמך נהלי הממונה על התקינה- לחצו כאן

6. מסמך שאלות תשובות בנושא נהלי הממונה על התקינה (שפורסם ע"י מינהל תקינה)- לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה