עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש דצמבר 2020

1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 1548 חלק 2 - רהיטים לילדים: מזרנים לעגלות ומגיני ראש למיטות לתינוקות, לעגלות לתינוקות ולמוצרים ביתיים דומים, מיוני 2019 (הצעת התקן שטרם פורסמה ברשומות);

  במקומו יבואו:

  ת"י 1548 חלק 2 – רהיטים לילדים: מוצרי טקסטיל לטיפול בילדים – מגיני ראש למיטות תינוקות –דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, ממרס 2020;

  ות"י 1548 חלק 3 - רהיטים לילדים: מזרנים לעגלות ומוצרים ביתיים דומים, ממרס 2020.

למכתב הממונה ביחס לתקנים אלו היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) של ת"י 1548 חלק 2 היכנסו לקישור הבא ולטבלת ND של חלק 3 של התקן היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-7.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*שינוי התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 900 חלק 2.6 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים, מיוני 2018 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מספטמבר 2020.

למכתב הממונה ביחס לתקנים אלו היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-10.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 1045 חלק 1 ג"ת 1- בידוד תרמי בבניינים: בנייני מגורים.
 • ת"י 5093 – דליקות של וילונות לשימוש ציבורי או מוסדי.
 • ת"י 4466 חלק 3- פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

 

3. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן אושרו בועדת היתרים מיום 24.11.2020:

 • עדכון הנספח לנת"מ לת"י 2481 חלק 1 ו- 2: "תוכנית לבירורים מוקדמים לקבלת היתר".
 • נת"מ לת"י 118: בטון מובא.

 

4. קמ"ט כלכלה מעדכן בדבר הגשת בקשות למתן פטור מתקן שנתי לשנת 2020 ביבוא לרש"פ עד 31.12.2020- למידע נוסף לחצו כאן

 

5. משרד התחבורה מפרסם טיוטה לתקנות התעבורה אשר תחייב התקנת מערכת למניעת שכחת ילדים כתנאי להסעת ילדים מתחת לגיל 5 בהתאם לת"י 6400 חלק 2- עד 24.12.2020- למידע נוסף לחצו כאן

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה