משרד התחבורה מפרסם טיוטה לתקנות התעבורה אשר תחייב התקנת מערכת למניעת שכחת ילדים כתנאי להסעת ילדים מתחת לגיל 5 בהתאם לת"י 6400 חלק 2

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א-2020 להערות הציבור עד יום 24.12.2020 שמציעה לקבוע עבירה פלילית על הסעת ילד עד גיל 5 ברכב מנועי למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, רכב להסעת תלמידים, מונית, רכב אספנות או אופנוע, אלא אם הותקנה ברכב מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב.

הטיוטה מגדירה חובת התקנת מערכת תקנית למניעת שכחת ילדים כתנאי להסעת ילדים מתחת לגיל 5. האכיפה תבוצע ע"י משטרת ישראל, ואי עמידה בחובה זו תגרור קנס ונקודות. כדי להגדיל את מספר המערכות המותרות להתקנה יאומצו 11 מתוך 19 סעיפי ת"י 6400 חלק 2. מערכת תותר להתקנה על בסיס בדיקה חד פעמית שיצרן המערכת יצטרך לעבור במעבדת רכב.

לשליחת הערות באתר החקיקה הממשלתי- לחצו כאן

מתוך דברי ההסבר:

תופעת השארת ילדים בכלי רכב הינה בעיה קשה שיכולה לפגוע בבריאות הילד ואפילו לגרום למותו. הבעיה מחמירה יותר בחודשי הקיץ, כאשר הרכב הנעול מתחמם מהר ויכול להגיע לטמפרטורות קטלניות תוך דקות ספורות. מנתוני ארגון 'בטרם' עולה כי משנת 2008 ועד אפריל 2018 דווחו בתקשורת 661 מקרים של השארת ילדים ברכב, כאשר 30 מן המקרים הסתיימו במוות. במסגרת קול קורא שהופץ בנושא ע"י משרד התחבורה, התקבלו מעל 20 פניות של חברות ויזמים המציעים מגוון רחב של מערכות המסוגלות (לטענתם) לזהות מצב של השארת ילד ברכב ולספק התרעה בהתאם. יש לציין כי למרות שמדובר בתופעה בינלאומית, בדיקות שנערכו לא איתרו קיומו של תקן/תקינה מתאימה בעולם. באיטליה, שהיא המדינה היחידה שנמצא כי הנושא הוסדר בחקיקה, הוגדרו דרישות כלליות למערכות התרעה להבטחת בטיחותן וכי לא יפגעו במערכות הרכב האחרות.

 

לפיכך, הטיוטה מציעה לקבוע עבירה פלילית על הסעת ילד עד גיל 5 ברכב מנועי למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, רכב להסעת תלמידים, מונית, רכב אספנות או אופנוע, אלא אם הותקנה ברכב מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב. מוצע שלא להחיל את חובת התקנת מערכות התרעה על אוטובוסים – שכן מערכות ההתרעה הקיימות בשוק אינן מתאימות לגביהם; רכבים להסעת תלמידים – אשר מחויבים כבר כיום בהתקנת מערכות התרעה לפי תקנה 364ז לתקנות העיקריות; מוניות – המשמשות לנסיעות מסחריות; רכבי אספנות – אשר מפאת גילם, קיימים קשיים בהתקנתן של מערכות התרעה ברכבים אלו; ואופנועים.
מוצע להבחין בין מערכות שהותקנו בתהליך ייצור הרכב על ידי יצרן הרכב, שיחייבו את אישור יצרן הרכב/היבואן לבין מערכות שיותקנו ברכב שלא בתהליך הייצור, שיחייבו אישור מעבדה מוסמכת על עמידתן בדרישות שנקבעו.
מוצע לקבוע תאריך תחילה ל-2 במאי 2021, אשר יאפשר מחד לשוק להיערך למועד התחילה (השגת האישורים הנדרשים עבור המערכות המשווקות בישראל; היערכות לשיווק מערכות ההתרעה; היערכות ליישום ואכיפה), ומאידך, יאפשר את תחילתה של התקנה לפני תקופת הקיץ בישראל, שבה הסיכון הנובע מהתופעה בשיא.

 

התקן הישראלי ת"י 6400 חלק 2 מגדיר את הדרישות ממערכת התרעה על שכחת ילדים ברכב פרטי. לאור הצורך במתן הגדרות מלאות וברורות למערכת ההתרעה הוחלט על הישענות על התקן הישראלי תוך מתן 8 החרגות לסעיפים של התקן, וזאת בעקבות הערות והתייחסויות שהתקבלו ע"י יצרנים ומפתחים של מערכות במסגרת הקול קורא והשימוע הציבורי הקודמים.

 

  • לקובץ המלא של טיוטת התקנות- לחצו כאן
  • לקובץ תיקון צו התעבורה (עבירות קנס)(תיקון), התשפ"א-2020 המוצע- לחצו כאן
  • לקובץ RIA המסכם את הערכת השפעות הרגולציה- לחצו כאן
  • לשליחת הערות באתר החקיקה הממשלתי- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה