קמ"ט כלכלה מעדכן בדבר הגשת בקשות למתן פטור מתקן שנתי לשנת 2020 ביבוא לרש"פ

צביקה סופר, מנהל תחום מעברים וייבוא במשרד הכלכלה והתעשייה שלח לנו את ההודעה הבאה:

עפ"י הוראות מנכ"ל 2.6- הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מתקן שנתי לפני גמר תוקפו וכן למלא אחר שאר התנאים המצורפים לפטור והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

קמ"ט כלכלה מפרט כי ניתן להגיש בקשה למתן פטור שנתי בתחומים הבאים:
א. יבוא לשם יצוא.
ב. חלקי חילוף לתעשייה.
ג. חלקי חילוף למתן שירות.
ד. ציוד העומד בתנאי התקינה הבין לאומית והוגשו לגביו תעודות E.M.C ו- C.B.

יש לפעול לפי ההנחיות ולשלוח את המסמכים עד ליום 31.12.2020 לכתובת המייל: Zvika.Soffer@economy.gov.il או  Rostislav.Vladov@economy.gov.il

 

למידע נוסף בתחום זה