עדכוני תקינה - 19.8.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 9054 בילקוט הפרסומים מיום 20.8.2020 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:

ת"י 1227 חלק 1 - עומסים בגשרים: גשרי דרך, גיליון תיקון מס' 4, מאוגוסט 2020 למהדורה מספטמבר 1988 ומגיליונות התיקון מיולי 1999, מאוגוסט 2002, מפברואר 2016. 
ת"י 1227 חלק 3.1 - תכן גשרים: גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות,
גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2020 למהדורה מאוקטובר 2017 ומתיקון הטעות מיולי 2018.

ת"י 413 - תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה, גיליון תיקון מס' 9, מאוגוסט 2020 למהדורה מיוני 1995, מתיקון הטעות מאוקטובר 1995 ומגיליונות התיקון מדצמבר 1998, ממאי 2004, מספטמבר 2009, מיולי 2010, מדצמבר 2013, מתיקון הטעות ממאי 2014, ומגיליונות התיקון מאפריל 2016, מיולי 2017, מאפריל 2018.

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור השינויים בתקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 1317 – ברז יחיד וסוללת ברזים לערבוב, ממאי 2007, לרבות גיליון התיקון מס' 1, מאפריל 2019 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 2 מפברואר 2020
 • ת"י 1347 – ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת, מיולי 2006, לרבות גיליון התיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 2 מפברואר 2020

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא (ת"י 1317) ולקישור הבא (ת"י 1347) ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-28.9.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 712 חלק 8 – גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים, מנובמבר 2002 - במקומו יבוא:
  ת"י 712 חלק 8 – גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים, מיוני 2020
  התקן המוצע הינו תקן מקורי.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-30.9.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מכון התקנים מודיע על כוונתו להקים ועדת מומחים שתדון בהכנת גיליון תיקון לת"י 4426 – מונעי זרימה חוזרת – דרישות התקנה ובדיקות באתר.

חברי וועדה טכנית 5913 –מגופים, שסתומים וברזים יבחרו את חברי וועדת מומחים זו מבין ההצעות שיוגשו להם. תשומת ליבכם, הוועדה הטכנית תבחר את המומחים מתוך ההצעות שיתקבלו. לא יוכלו להתמנות שני אנשים (או יותר) מאותו מקום עבודה.

חברי לשכה בעלי מומחיות ועניין בתחום זה מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף תיאור קצר של ניסיונם הרלוונטי עד ה-6.9.2020 לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

 

4. הזדמנות להגיש מועמדות לוועדת מומחים 511322 – דלתות במכון התקנים
בימים אלו מבצעת ועדה טכנית 5113 - נגרות עץ ומתכת, לרבות זיגוג במכון התקנים רענון בהרכב וועדת מומחים 511322 - דלתות, שתעסוק בהכנת גיליון תיקון לתקן ת"י 23 חלק 6 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מכללים מוגמרים - דלתות סובבות.
חברי לשכה בעלי מומחיות ועניין בתחום זה מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף תיאור קצר של ניסיונם הרלוונטי עד ה-16.9.2020 לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

 

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 80601 חלק 2.56- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מדחומים רפואיים למדידת טמפרטורת הגוף.
 • ת"י 80601 חלק 2.59- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של תרמוגרפים ממיינים למיון על פי טמפרטורה (חום) של בני אדם.
 • ת"י 1318 חלק 1- יין, משקאות המבוססים על יין, משקאות המבוססים על תוצרת הגפן ומשקאות יין ללא אלכוהול: הגדרות, כינויים ותהליכים.
 • ת"י 1318 חלק 2- יין, משקאות המבוססים על יין, משקאות המבוססים על תוצרת הגפן ומשקאות יין ללא אלכוהול: דרישות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 4476- מערכות צנרת מפלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) במבנה הבניין – פוליאתילן (PE): דרישות לצינורות, לאביזרים ולמערכת.
 • ת"י 139- נוזל להדחת כלים ידנית.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

6. רשימה מעודכנת של טובין המסווגים לקבוצת יבוא מספר 4- למידע נוסף לחצו כאן

 

7. נוהל יבוא מכשיר סלולר מוחדש- למידע נוסף לחצו כאן

 

8. הודעה ליבואנים ועמילי המכס בדבר סיום תקופת המעבר של התקן ת"י 62368- ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת- למידע נוסף לחצו כאן

 

9. תקנות הבנייה ירוקה (ת"י 5281) ייכנסו לתוקף בכל הארץ החל ממרץ 2021 ובהדרגה לכל סוגי הבניינים- למידע נוסף לחצו כאן

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה