סיום תקופת המעבר לת"י 62368 וביטול התקנים הרשמיים ת"י 60065 ות"י 60950

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מבקש להזכיר לציבור היצרנים, היבואנים וסוכני המכס כי ביום 20 דצמבר 2020, לאחר תקופת התארגנות של כשנתיים (ההכרזה פורסמה ביום 28/11/2018), יבוטלו סופית התקנים הרשמיים ת"י 60065- מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה דרישות בטיחות ות"י 60950- ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות ובמקומם יישאר רק ת"י 62368- ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת. 

 

כאמור בקובץ התקנות 8234, ביום 20.12.2020 תסתיים תקופת המעבר להחלפת התקנים: ת"י 60065, ת"י 60950 על-ידי ת"י 62368. החל מיום ביטול התקנים כאמור, תעודות בדיקת דגם לטובין לפי ת"י 60065  ות"י 60950 לא יהיו תקפות עוד והיבואנים יידרשו להחזיק בתעודות בדיקת דגם רק לפי תקן ת"י 62368. 

על היצרנים והיבואנים להתארגן בהתאם.

 

לקישור להודעתו המלאה של הממונה על התקינה- לחצו כאן

חברי לשכה הנתקלים בקושי מול מכון התקנים או מעבדה פרטית ביחס לתקן זה מוזמנים לפנות למירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר: meravk@chamber.org.il, 03-5631116

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה