רשימה מעודכנת של טובין המסווגים לקבוצת יבוא מספר 4

רשימה מעודכנת של טובין המסווגים לקבוצת יבוא מספר 4, אשר מיועדים לתעשייה בלבד ומשוחררים מרשות המכס על סמך פטורים לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נשלחה היום ע"י הממונה על התקינה לראש מינהל המכס - לחצו כאן

כידוע, קיימות ארבע קבוצות יבוא:

קבוצה 1 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם הגבוהה ביותר ולכן יידרשו שני תנאים: אישור דגם (אישור מעבדת בדיקה) ואישור משלוח (אישור כי המוצר הנדגם מכל משלוח, עומד בתקן וזהה ליתר המוצרים שבאותו המשלוח).
קבוצה 2 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם בינונית ולכן יידרשו שני תנאים: האחד אישור דגם, שהוזכר לעיל. השני – הצהרה כי הטובין באותו המשלוח עומדים בדרישות התקן ותואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור מעבדה על כך.
קבוצה 3 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם נמוכה יותר ולשם כך מקלים ביותר עם היבואן והתנאי היחיד שנדרש הוא הצהרה כי הטובין שבמשלוח מתאימים לתקן הרשמי החל עליהם. 
קבוצה 4 – מדובר בטובין שמיובאים לתעשייה בלבד ולגביהם יינתן פטור מראש מעמידה בתקן רשמי. זאת כיוון שהטובין מיועדים לשימוש התעשייה ואינם עוברים לשימוש הצרכן כפי שהם.

 

היום (30.8.2020) פנה הממונה על התקינה לראש מינהל המכס על מנת להביא לידיעתו רשימה מעודכנת של טובין המסווגים לקבוצת יבוא 4, אשר מיועדים לתעשייה בלבד ומשוחררים מרשות המכס על סמך פטורים לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.

לקישור לרשימה המעודכנת של טובין המסווגים לקבוצה 4 - לחצו כאן

לפרסום הרשימה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה