נוהל יבוא מכשיר סלולר מוחדש

לפי שעה, מעבדות בדיקה ימשיכו לפעול לפי הנוהל הקיים משנת 2017 לעניין טלפונים ומחשבים מוחדשים - לחצו כאן

בשנת 2017 פורסם נוהל המפרט תהליך שחרור של טלפונים סלולריים מוחדשים ע"י מכון התקנים, המאזכר את נוהל 401. כידוע, במסגרת הרפורמה בתקינה בוטל נוהל 401 של מכון התקנים, והוחלף בנהלי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

נוהל הליך שחרור טלפונים סלולריים מוחדשים טרם הוטמע במסגרת נהלי הממונה על התקינה, אך אנו מעדכנים היום (30.8.2020) כי הממונה על התקינה אינו מתנגד שמעבדות הבדיקה ימשיכו לפעול לפי הנוהל המצורף לעניין טלפונים ומחשבים מוחדשים.

הממונה על התקינה פועל למסד את הנוהל בהוראות הממונה על התקינה בהקדם האפשרי, ואנו נעדכן בהתאם בידיעה זו.

 

לקישור לנוהל תהליך שחרור של טלפונים סלולאריים מוחדשים- לחצו כאן

לקישור לנהלי הממונה על התקינה (אשר פורסמו במרץ 2018, וכאמור, אינם כוללים כרגע התייחסות לשחרור מכשירי סלולר מוחדשים)- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה