עדכוני מכס - אוקטובר 2021

1. פורסם ביום 6.10.2021 ברשומות מק"ח 1962 העוסק בתיקון לטעות שפורסמה במק"ח 1806

לעיון במק"ח 1963 המלא- לחצו כאן

להלן תוכן הצו:

בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז 2017, שפורסם בקובץ התקנות 1806 התשע"ז, עמ' 41, בתוספת הראשונה, בפרט מכס 20.09, סעיפים 9011 ו־ 9019 מופיעים בטעות פעמיים, ומופע אחד צריך להימחק.

 

2. פורסם ביום 13.10.2021 ברשומות מק"ח 1964 העוסק בהוספת שני אפסים לכל פרט מכס בן שמונה ספרות והתיקונים שיש לבצע בהתאם לכך

לעיון במק"ח 1964 המלא- לחצו כאן

לעיון במק"ח ובדברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

3. פורסם ביום 13.10.2021 ברשומות מק"ח 1965 העוסק בהעלאת שיעורי הבלו המוטלים על סוגים שונים של דלק

לעיון במק"ח 1965 המלא- לחצו כאן

מתוך דברי ההסבר:

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 286 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "תמחור פליטות גזי חממה", במטרה לפתור כשל שוק משמעותי הנגרם כאשר המזהם אינו משלם עבור הנזק הסביבתי שנגרם מפליטות גזי החממה להן גרם, ומשום שתמחור פליטות אלו נחשב להסדרה היעילה והאפקטיבית ביותר לעידוד הפחתתן וליצירת ודאות בשוק, תוקן צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ה-2005 (להלן- צו הטלת בלו) וכך שיעלו שיעורי הבלו המוטלים על סוגים שונים של דלק בהדרגה החל מיום 1 בינואר 2023, במתווה מדורג אשר יאפשר לשוק תקופת הסתגלות וכן ודאות כלכלית ורגולטורית, יביא להפנמת העלויות החיצוניות של הפליטות ויתמרץ התייעלות אנרגטית ומעבר לדלקים נקיים. במקביל, במק"ח זה מתפרסם תיקון של צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, כך שמס הקניה על הדלקים האלו יועלה בהתאמה.

ראו פירוט בטבלה שלהלן:

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ואילך

גז טבעי

29

45

65

91

126

170

גפ"ם

158

205

266

345

448

582

מזוט  דל גפרית

79

163

271

412

595

833

מזוט רב גפרית

867

951

1,059

1,200

1,383

1,621

פחם

131

167

214

274

353

456

פטקוק

92

151

227

327

457

625

לעיון בקובץ דברי ההסבר המלא עבור מק"ח 1965- לחצו כאן

 

4. פורסם ביום 19.10.2021 ברשומות מק"ח 1966 העוסק במס קניה על כלים חד פעמיים החל מיום 1.11.2021

לידיעה המלאה בנושא זה- לחצו כאן

לעיון במק"ח ובדברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

5. פורסם ביום 20.10.2021 ברשומות מק"ח 1967 העוסק במס קניה על מיכלי משקאות מתוקים, על מיכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים החל מ-1.1.2022

לידיעה המלאה בנושא זה- לחצו כאן

לעיון במק"ח ובדברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

6. פורסם ביום 25.10.2021 ברשומות מק"ח 1970 המטיל מס בגובה 3978 ₪ על שמנים לרכב, ועל קבוצות נוספות של מוצרים, החל מ-1.12.2021

לצו המלא (מק"ח 1970)- לחצו כאן

לעיון במק"ח ובדברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה