שר האוצר חתם על צו המטיל מס קניה על כלים חד פעמיים החל מיום 1.11.2021

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 261 מיום 1.8.2021, ובמטרה להפחית צריכת כלים חד פעמיים ולעודד מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים וכך להפחית את הנזק הסביבתי, חתם היום (19.10.2021) שר האוצר על צו המטיל מס קניה על כלים חד פעמיים בגובה של 11 ש"ח לק"ג החל מיום 1.11.2021

בדברי ההסבר לצו, מציין משרד האוצר כי הטלת המס תאפשר שינוי התנהגות באופן גמיש, תוך שמירה על מרחב בחירה וחלופות אפשריות כגון כלים רב פעמיים. בנוסף, הטלת מס על רכישת רכיבים מזהמים עולה בקנה אחד עם עקרון "המזהם משלם", כך שמי שבוחר לצרוך כלים חד פעמיים ברמות גבוהות יותר, יישא באופן משמעותי בעלות הנזק הסביבתי. מס הקניה יחול על כל סוגי הפלסטיק לרבות פלסטיק ביולוגי ומתכלה, היות ופלסטיק זה גורם ללכלוך המרחב הציבורי באותה המידה כמו כלים חד פעמיים אחרים.

 

על אילו כלים חד פעמיים יוטל המס בגובה של 11 ש"ח לק"ג?

הגדת המונח "חד–פעמי" לעניין כלים או קשיות שתייה מופיעה בסעיף 2(1) לצו:
(א) כלים שעוביים המרבי, הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן:
1. כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה- 2 מ"מ;
2. מזלג, סכין, כף וכפית- 1.2 מ"מ;
(ב) קשית שעובייה המרבי, הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על 1 מ"מ;
(ג) טובין המנויים בסעיפים קטנים א' וב' לכלל זה העשויים מפלסטיק תאי, בכל עובי";

פרטי המכס עליהם יוטל מס הקנייה מופיעים בהמשך סעיף 2 בצו

 

כניסה לתוקף וסוגיית המלאי

הצו ייכנס לתוקף ביום 1.11.2021.

מלאי קיים

לעניין מלאים קיימים, על כלים חד–פעמיים שסיווגם בפרטים 39.17.329100, 39.24.101100, 39.24.101200, 39.24.101300, 48.23.691000, 48.23.692000 או 48.23.907000 הנמצאים ביום 1.11.2021 בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס בסכום של 11 ש"ח לקילוגרם.

שימו לב- קיים פטור ממס הקנייה החדש אך ורק לעניין מלאי קיים, עבור סוחרים שסך כל המס החדש החל על המלאי שנמצא אצלם החל מ-1.11.21 אינו עולה על 10,000 ש"ח.

לעיון בצו המלא (מק"ח 1966)- לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה