ידיעה מקיפה ועדכנית בנושא מס הקנייה החדש על כלים חד פעמיים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 261 מיום 1.8.2021, ובמטרה להפחית צריכת כלים חד פעמיים ולעודד מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים וכך להפחית את הנזק הסביבתי, חתם ביום 19.10.2021 שר האוצר על צו המטיל מס קניה על כלים חד פעמיים בגובה של 11 ש"ח לק"ג החל מיום 1.11.2021.

עדכון מיום 30.11.2021- פורסם צו עדכני מס' 1977 התקף החל מיום 30.11.2021 ובו מספר שינויים הנוגעים לכלים רב פעמיים מתחת לסף עובי מסוים, והפחתת שיעור מס הקנייה על פריטי מכס מסוימים הנוגעים לכלי נייר בציפוי פלסטיק ל-3.3 ש"ח (במקום 11 ש"ח)

עדכון מיום 15.12.2021- פורסם צו עדכני מס' 1982 המספק פטור ממס הקנייה למשך חודשיים, עד ל-15.2.2022 על פריטי המכס שעבורם הופחת מס הקנייה מ-11 ₪ לק"ג ל-3.30 ₪ לק"ג: בפרט 48.23, בסעיפים 691000, 692000 ו– 9070.

עדכון מיום 23.12.2021- יבואנים ויצרנים המייצרים כלים רב-פעמיים הדקים מתבחין העובי הנקבע בצו יכולים לפנות למשרד להגנת הסביבה בבקשה לקבל אישור הכרה בכלים המפורטים בצו רב-פעמיים, ולקבל פטור מתשלום המס. לעיון בנוהל של המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן

עדכון מיום 15.12.2021-

במסגרת הצו העדכני שפורסם ביום 30.11.2021 (מק"ח 1977) הוחלט להפחית את המס מ-11 ₪ לק"ג ל-3.30 ₪ לק"ג עבור פריטי המכס הבאים: בפרט 48.23, בסעיפים 691000, 692000 ו– 9070 (מדובר בפריטים ששיעור הפלסטיק הינו נמוך).

בעקבות כך עלתה טענה כי התיקון יוצר עוול עבור גורמי השוק ששילמו מחיר מלא בגין המיסוי, בתקופה בה נכנס הצו לתוקף וטרם תיקונו מצד ועדת הכספים.

היום, ד', 15.12.2021 פורסמה הוראת שעה לצו תעריף המכס במסגרת מק"ח 1982, בהמשך להודעת רשות המיסים בועדת הכספים היום, המספקת פטור ממס הקנייה עבור פריטי מכס אלו (פרט 48.23, בסעיפים 691000, 692000 ו– 9070) למשך חודשיים, מיום 16.12.2021 עד ליום 15.2.2022.

הדבר נועד לתת מענה לעוול שנוצר בדמות הטבה עתידית, שכן לא ניתן לבצע תיקון בצורה רטרואקטיבית.

לעיון במק"ח 1982- לחצו כאן

להודעת דוברות רשות המיסים בעניין זה- לחצו כאן

 

עדכון מיום 30.11.2021-

היום (ג', 30.11.21) התקיים דיון שלישי בוועדת הכספים של הכנסת בנושא מס הקנייה על כלים חד פעמיים.

 • לעיון בצו החדש והמתוקן שנכנס לתוקף היום (מספרו 1977)- לחצו כאן
 • לעיון בדברי ההסבר לצו המתוקן כפי שפרסמה רשות המיסים- לחצו כאן
 • לעיון בהודעה המסכמת את הדיון בועדת הכספים באתר הכנסת- לחצו כאן

כפי שאנחנו מבינים אלו ההחלטות שהתקבלו היום בדיון:

1. התגלתה בעיה לפיה קיימים כלים רב פעמיים שהעובי שלהם דק מאוד, ובעצם נכנסו תחת ההגדרה של כלים חד פעמיים כפי שנקבעה בצו הקודם (מק"ח מס' 1966- לחצו כאן)
מדובר בכלים שהעובי המירבי שלהם, הנמדד בחלק הדק ביותר, עולה על הפירוט הבא:

 • כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה- 1 מ"מ;
 • מזלג, סכין, כף וכפית- 0.6 מ"מ;
 • קשית- 0.5 מ"מ;

כדי לתקן את הנושא הזה, החליטו שבמשרד להגנת הסביבה יגבשו נוהל שאליו היבואנים / יצרנים יגישו תעודות בדיקה / הצהרות יצרן של הכלים הללו, שיצביעו על כך שהם רב פעמיים. מצוידים באישור של המשרד להגנת הסביבה שיוגש למכס- הכלים הללו לא יהיו מחויבים במס. הסעיף הזה נכנס לתוקף החל מ-7.12.21.

 • לעיון בנוהל של המשרד להגנת הסביבה- לחצו כאן

2. החליטו להפחית את המס עבור פריטי המכס הבאים, ששיעור הפלסטיק שלהם נמוך מ-11 ₪ לק"ג ל-3.30 ₪ לק"ג: בפרט 48.23 , בסעיפים 691000 , 692000 ו– 9070. ההפחתה הזו תקפה החל מהיום, 30.11.21- אבל היא לא חלה על המלאי. כדי להבין בוודאות באילו פריטי מכס מדובר- עליכם לוודא מול סוכן המכס שלכם. בגדול, מדובר במוצרי נייר מצופים בפלסטיק. שימו לב כי מכולות שכבר שחררתם- לא יחזירו לכם את המס, שכן ההפחתה בשיעור המס על פריטי המכס הללו נכנסה לתוקף רק היום (30.11.2021).

3. נושא המלאי- את המס על המלאי יש לשלם לפי הצו הישן- כלומר 11 ₪ לק"ג, למרות ההחלטה כאמור על ביצוע הפחתה ל-3.3 ₪ על פריטי המכס המסוימים שפורטו כאן מעלה. נציגי רשות המיסים ויו"ר ועדת הכספים ח"כ אלכס קושניר הסבירו כי בגלל שחלק מהמלאי כבר מומש ונמכר לרשתות ו/או צרכנים וחלק מהמלאי לא מומש- אי אפשר למצוא נקודה של ביצוע החזר בלי להפלות אחד מהצדדים, ולכן רצו לתקן את הצו כמה שיותר מהר, כי הוא כבר בתוקף. כלומר- לסוגיית המס על המלאי לא מצאו פתרון. לכן- לצערי, מלאי שכבר שילם עליו את המס / מכולות שכבר שחררתם שמכילות פריטים שהמכס עליהם הופחת- לא יחזירו לכם את המס.

 

עדכון מיום 4.11.2021- רשות המיסים פרסמה מאגר שאלות-תשובות ביחס לסוגיית המלאי על כלים חד פעמיים:

לקישור למאגר שאלות-תשובות- לחצו כאן

 

עדכון מיום 28.10.2021- הודעה שפורסמה ע"י רשות המיסים:

בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 3), התשפ"ב – 2021, שפורסם ביום ה- 19.10.21 חל מס קניה על כלים חד פעמיים המפורטים בהמשך והיטל מלאי עפ"י סעיף 3(א) לצו.

ההיטל חל על מלאי הכלים החד פעמיים, שנמצא ברשות הסוחרים בכלים החד פעמיים לצורך עסקם בתאריך 31.10.2021 בשעה 24:00 בסך של 11 ₪ לק"ג ובאופן יחסי גם על חלק מק"ג

"כלים חד פעמיים"- טובין שסיווגם בפרטים 39.17.329100, 39.24.101100, 39.24.101200, 39.24.101300, 48.23.691000, 48.23.692000 או 48.23.907000 לצו תעריף המכס

 

למען הבהירות בלבד מדובר בכלים המפורטים להלן (בכל מקרה החיוב יבוצע לפי פרטי המכס לעיל):

 1.  כלים המכילים פלסטיק (שאינם כלי קלקר או כלי נייר) שעוביים המרבי הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן:
       
  א. כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה – עד 2 מ"מ;
       
  ב. מזלג, סכין, כף וכפית – עד 1.2 מ"מ;
       
  ג. קשית – עד 1 מ"מ.
 2.  כלים המנויים בסעיפים קטנים א' וב' העשויים מפלסטיק תאי (כלים העשויים מקלקר), בכל עובי
 3.  כלים המנויים בסעיפים קטנים א' ,ב' ו-ג' העשויים מנייר המכילים פלסטיק, בכל עובי.

 

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המיסים  לא יאוחר מיום 30.11.21
הצו לא יחול על מלאי כלים חד פעמיים שסך החיוב במס אינו עולה על 10,000 ₪.
בעת ספירת המלאי יש לדווח בנפרד על כמות ק"ג הכלים החד פעמיים העשויים מנייר המכילים פלסטיק.

 

*לברורים ניתן לפנות ליחידה הארצית לבלו ומס קניה

 

הסבר אודות המס החדש

בדברי ההסבר לצו, מציין משרד האוצר כי הטלת המס תאפשר שינוי התנהגות באופן גמיש, תוך שמירה על מרחב בחירה וחלופות אפשריות כגון כלים רב פעמיים. בנוסף, הטלת מס על רכישת רכיבים מזהמים עולה בקנה אחד עם עקרון "המזהם משלם", כך שמי שבוחר לצרוך כלים חד פעמיים ברמות גבוהות יותר, יישא באופן משמעותי בעלות הנזק הסביבתי. מס הקניה יחול על כל סוגי הפלסטיק לרבות פלסטיק ביולוגי ומתכלה, היות ופלסטיק זה גורם ללכלוך המרחב הציבורי באותה המידה כמו כלים חד פעמיים אחרים.

 

על אילו כלים חד פעמיים יוטל המס?

הגדת המונח "חד–פעמי" לעניין כלים או קשיות שתייה מופיעה בסעיף 2(1) לצו:
(א) כלים שעוביים המרבי, הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן:
1. כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה- 2 מ"מ;
2. מזלג, סכין, כף וכפית- 1.2 מ"מ;
(ב) קשית שעובייה המרבי, הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על 1 מ"מ;
(ג) טובין המנויים בסעיפים קטנים א' וב' לכלל זה העשויים מפלסטיק תאי, בכל עובי";

פרטי המכס עליהם יוטל מס הקנייה מופיעים בהמשך סעיף 2 בצו

 

כניסה לתוקף וסוגיית המלאי

הצו ייכנס לתוקף ביום 1.11.2021.

מלאי קיים

לעניין מלאים קיימים, על כלים חד–פעמיים שסיווגם בפרטים 39.17.329100, 39.24.101100, 39.24.101200, 39.24.101300, 48.23.691000, 48.23.692000 או 48.23.907000 הנמצאים ביום 1.11.2021 בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס בסכום של 11 ש"ח לקילוגרם.

שימו לב- קיים פטור ממס הקנייה החדש אך ורק לעניין מלאי קיים, עבור סוחרים שסך כל המס החדש החל על המלאי שנמצא אצלם החל מ-1.11.21 אינו עולה על 10,000 ש"ח.

לעיון בצו המלא (מק"ח 1966)- לחצו כאן

*גם ביבוא אישי יש לשלם מס קנייה בעת רכישת כלים חד פעמיים כמפורט בצו זה. כמו כן, פטור מתשלום מסים ביבוא אישי של חבילות עד 75 דולר, לא חל על יבוא אישי של כלים חד פעמיים כמפורט באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה