משרד האוצר מפרסם להערות עד 30.9.2021 כוונה להטיל מס קנייה על מיכלי משקאות מתוקים, על מיכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 236 מיום 1 באוגוסט 2021 שעניינה "קידום אורח חיים בריא", מוצע בצו זה להטיל מס קנייה על מיכלי משקאות מתוקים, על מיכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים. טיוטת הצו פתוחה להערות הציבור עד 4.10.2021

מוצע גם לבצע תיקונים נוספים נילווים הדרושים לצורך העניין, כגון הטלת מס על מלאי והצמדת סכום המס למדד המחירים לצרכן.

לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

ניתן לשלוח הערות עד ליום 4.10.2021 ישירות באתר החקיקה הממשלתי בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה