פורסם צו מתוקן ועדכני בנושא מס הקנייה על מיכלי משקאות מתוקים, על מיכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים החל מ-1.1.2022

שר האוצר חתם ביום 20.10.2021 על צו (מק"ח 1967) המטיל מס קנייה על מיכלי משקאות מתוקים, על מיכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים החל מיום 1.1.2022 

ביום 14.12.2021 פורסם ברשומות צו עדכני (מק"ח 1981) המכיל מספר שינויים והחרגות- למיץ תירוש ומיץ לימון בעל שיעור של פחות מ-5 גרם סוכר ל-100 מ"ל בעקבות דיונים בועדת הכספים.

ביום 21.12.2021 פורסם ברשומות תיקון לצו (מק"ח 1985) המספק מענה לסוגיית כפל המס שנוצרה ביחס ליבואנים המשמשים גם יצרנים, במקרים שבהם שיעור המס על חומר הגלם שהם ייבאו במשקה המוגמר הינו מתחת ל-20% מהמס על המשקה המוגמר- פרטים נוספים בגוף הידיעה.

שימו לב כי ביום 6.2.2022 פורסם תיקון למק"ח 1985 (מס' הקובץ המתקן הינו 1996) לפיו בעמ' 116 , בסעיף 1(1)(ח) -
-במקום " 79910 " צריך להיות " 799100 " + במקום " 79990 " צריך להיות " 799900 "

ביום 14.4.2022 פורסם ברשומות תיקון לצו (מק"ח 2012) המכיל מספר תיקונים לצו. לעיון בידיעה המכילה הסבר לתיקונים- לחצו כאן

ביום 28.12.2021 פרסמה רשות המיסים הודעה המפרטת אודות מס הקנייה שיש לשלם על המלאי הקיים ברשות עוסקים ביום 31.12.21 בשעה 24:00, ומפרטת כיצד יש לעשות זאת עד יום 30.1.2022. לעיון בהודעה המלאה באתר רשות המיסים- לחצו כאן

שימו לב שהתקבלה הבהרה ביום 12.1.2022 מרשות המיסים כי שיעור המס שיש לשלם על מלאי המשקאות המתוקים לא צריך להיות מוצמד למדד.

 • מצגות מוובינר בנושא מס הקנייה על משקאות מתוקים וממותקים- בהדרכת עו"ד איריס וינברגר, עו"ד גיל נדל ועו"ד שירית נקר שהתקיים ב-29.12.2021- לחצו כאן

 

להלן סקירת השינויים העיקריים במסגרת התיקון לצו (מק"ח 2012):

שימו לב: יש לעיין בצו עדכני (מק"ח 1981), בתיקון לצו (מק"ח 1985) ובתיקון הנוסף לצו (מק"ח 2012). אלו שלושת המסמכים הרלוונטיים.

1. לבקשת לשכת המסחר, פטרו מתשלום מס זה פרט מכס מס' 2009899200/9- מי קוקוס.

2. פרט 21.06 כולל מספר סעיפים בהם ניתן לסווג תרכיזים נוזליים ואבקות להכנת משקאות. המס החל על טובין אלה מחושב לפי קילוגרם. הואיל והצפיפות של תכשירים נוזליים להכנת משקאות היא גבוהה יותר מהצפיפות של מים, ליטר של תכשיר כאמור שוקל יותר מקילוגרם אחד. בהתאם, פוצלו הסעיפים האמורים ונקבע כי המס על תרכיזים נוזליים ייקבע לפי ליטר ולא לפי קילוגרם.

3. על תכשירים להכנת משקאות קבועות כיום שתי דרגות מיסוי, כך שעל תכשירים המכילים פחות מ-5 גרם סוכר ל-100 מיליליטר חל מס קנייה בגובה 4.3 ש"ח, ואילו על תכשירים אחרים חל מס קנייה בגובה 6.14 ש"ח. האבחנה בין רמות המיסוי השונות בתכשירים לפי כמות הסוכר זהה לאבחנה הקיימת לעניין משקאות. הואיל והיחס בין המס החל על תכשיר לבין המס החל על משקה מוכן עומד על 1:6, בצו זה הגדילו פי 6 את כמות הסוכר המירבית בתכשיר עליו חל המיסוי הנמוך, כך שעל תכשירים המכילים פחות מ-30 גרם סוכר ל-100 מיליליטר יחול מס קנייה בגובה 4.3 ש"ח.

4. פטרו ממס קנייה משקאות ותכשירים להכנת משקאות שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הבריאות שהם אינם מכילים סוכר או חומר ממתיק אחר.

5. בפרט 22.02.993000 מסווגים משקאות המבוססים על חלבון ושומן שמקורם אינו בחלב ומיועדים לשמש כתחליפי חלב והוא פרט הפטור ממס קנייה. תיקנו את הפרט האמור והוסיפו לו תחליפים של משקאות חלב, כך שיובהר כי גם טובין אלה פטורים ממס קנייה.

6. הוחלט לתת פטור מהמס עד ליום 31.3.2023 למשקאות המכילים חלבון חלב המסווגים בפרט 22.02.991000.

 

להלן סקירת השינויים העיקריים במסגרת התיקון לצו (מק"ח 1985):

הסתייגות חשובה: מדובר בהבנה שלנו בלבד את הדברים, וכדי לקבל את המידע המוסמך יש לפנות לרשות המיסים, ליחידה הארצית למס הקנייה בקישור הבא

היום, 21.12.2021, התקיים הדיון האחרון בוועדת הכספים בנושא מס הקנייה החדש על משקאות ממותקים, והוא הוקדש כולו להבהרה של רשות המיסים ביחס לסוגיית כפל המס. זה היה הדיון האחרון בוועדת הכספים בכל הנושא של מס הקנייה על משקאות ממותקים, והוא סופית אושר וייכנס לתוקף ב-1.1.2022.

להלן ההבהרה שהתקבלה היום בוועדת הכספים, ושבעקבותיה פורסם התיקון החלקי לצו (מק"ח 1985) מזכירה כי התיקון הזה מתווסף לצו עדכני (מק"ח 1981)

השאלה שבה דנו בוועדה היא מה עושה יבואן שמייבא תרכיז / אבקה= חומר גלם ליצירת משקה סופי, וגם מייצר את המשקה הסופי- האם יחול עליו כפל מס? ובכן, התשובה שנתן קובי בוזו, מנהל בכיר של תחום הכלכלה ברשות המיסים לחברי הועדה הינה שקיים כבר עכשיו מנגנון בחוק מס קנייה שנותן מענה של ניקוי המס שמשולם על חומר הגלם, במידה והוא מהווה 20% ומעלה מהמס על המוצר הסופי. הבעיה הייתה שבתחום המשקאות, לא תמיד חומרי הגלם עוברים את הסף הזה של 20% מהמס על המוצר הסופי.

כדי לתת מענה לכך, פיצלו רשות המיסים את פרטי המכס של כל האבקות והתרכיזים כך שיתאפשר ליבואן שמייבא אותם לקבל פטור ממס הקנייה, שכן המס ישולם רק על המוצר הסופי. הפיצול של פרטי המכס הללו מפורט בצו המתוקן (מק"ח 1985).

 

כאן, להבנתנו קיימים כמה וכמה תרחישים:

• יבואן של חומר גלם שגם מייצר משקה סופי- אותו יבואן יוכל לשחרר את חומר הגלם, כלומר את האבקה / תרכיז תחת פרט מכס הפטור ממס קנייה כמפורט בצו המתוקן מס' 1985, ואז לשלם את מס הקנייה בעת מכירה המוצר הסופי בכובע שלו כיצרן, ולא כיבואן.

• יבואן של חומר גלם בלבד- אותו יבואן יוכל לשחרר את חומר הגלם, כלומר את האבקה / תרכיז תחת פרט מכס הפטור ממס קנייה, ועליו למכור רק ליצרן שיש לו תעודת עוסק רשום. מדובר בתעודה המאפשרת לעוסק שקיבל אותה, לא לשלם את מס הקנייה במועד היבוא ו/או במועד הרכישה מייצור מקומי, בעבור הטובין המפורטים בה ובלבד שהטובין משמשים למטרות כאמור בתעודה.

• יבואן של משקה מוגמר- משלם את מס הקנייה כחלק ממיסי היבוא, על מנת לשחרר מהמכס (מופיע כסעיף בהצהרת היבוא או בשמה הקודם- רשימון יבוא).

 • ביצוא יש שני מסלולים: או תשלום של מס קנייה על חומר הגלם בעת היבוא וקבלת הישבון של מס הקנייה אחרי שמוכחים יצוא, או לשחרר בעת היבוא את חומר הגלם בפטור מראש מול יחידת ההישבון (מטופל ע"י סוכן המכס) ואז להוכיח יצוא וייסגר המעגל.

 

לגבי מלאי- לא השתנה דבר מהמפורט בצו העדכני= מק"ח 1981. נציין כי יו"ר ועדת הכספים, אלכס קושניר, אמר שיפנה לראש רשות המיסים ערן יעקב ויבקש פריסת תשלומים של המלאי, בדומה לפריסה שניתנה ליבואני כלים חד פעמיים. אעדכן לגבי התשובה של ראש רשות המיסים בהמשך. איך משלמים את המס על המלאי? כעיקרון, באתר התשלומים של רשות המיסים וסוכן המכס שלכם יוכל ללוות אתכם בתהליך הזה.

ביום 28.12.2021 פרסמה רשות המיסים הודעה המפרטת אודות מס הקנייה שיש לשלם על המלאי הקיים ברשות עוסקים ביום 31.12.21 בשעה 24:00, ומפרטת כיצד יש לעשות זאת עד יום 30.1.2022. לעיון בהודעה המלאה באתר רשות המיסים- לחצו כאן

שימו לב שהתקבלה הבהרה מרשות המיסים כי שיעור המס שיש לשלם על מלאי המשקאות המתוקים לא צריך להיות מוצמד למדד.

 

כאמור, הצו סופית עבר, וייכנס לתוקף ב-1.1.2022 (מדובר ביום שבת, ובועדה אמרו במפורש כי הוא עדיין ייכנס לתוקף בתאריך הזה).

הסתייגות חשובה: מדובר בהבנה שלנו בלבד את הדברים, וכדי לקבל את המידע המוסמך יש לפנות לרשות המיסים, ליחידה הארצית למס הקנייה בקישור הבא

 

להלן סקירת השינויים העיקריים במסגרת הצו עדכני (מק"ח 1981)

• החרגת מיץ תירוש - שכן זהו מוצר עם ביקוש קשיח המשמש לצרכי פולחן, שהמכירות שלו לא צפויות להשתנות גם אם תהיה עלייה במחיר.
• החרגת מיץ לימון - שכן יש בו פחות מ-5 גרם סוכר ל-100 מ"ל. אם ימצאו מיצים דומים, שיש בהם פחות מ-5 גרם סוכר ל-100 מ"ל, כנראה יחריגו אותם בעתיד.
• כפל מס - הובהר שאין כוונה לייצר כפל מס. ח"כ אלכס קושניר - יו"ר ועדת הכספים הודיע שעד מחר בבוקר, על אגף התקציבים ורשות המיסים למצוא פתרון.

לעיון בהודעת דוברות משרד הבריאות בנושא אישור הצו- לחצו כאן

לעיון בהודעת דוברות ועדת הכספים בנושא אישור הצו- לחצו כאן

 

כאמור, ביום 20.10.2021 פורסם ברשומות צו המטיל מס קנייה על מיכלי משקאות מתוקים, על מיכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים החל מיום 1.1.2022:

 • סעיף 10 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין תוקן כך שמילוי ואריזה של משקאות, תרכיזים ואבקות שסיווגם בפרטים 20.09, 21.06, או 22.02 לתוספת הראשונה תיחשב לפעולת ייצור המחייבת בתשלום מס.
 • הכנת משקאות בבית אוכל לבקשת צרכן בעת מכירתם והכנת משקאות בעסק הסעדה לצורך הספקתם לצריכה מחוץ למקום הכנתם, למעט משקאות ארוזים מראש לשיווק קמעונאי, לא ייחשבו לפעולת ייצור המחייבת במס קנייה.
 • סעיף 12 לצו התעריף תוקן כך שמס הקניה הקצוב המוטל על משקאות מתוקים יעודכן אחת לשנה בהתאם לשינויי מדד המחירים לצרכן.
 • התוספת הראשונה לצו התעריף תוקנה כך שיוטל מס קנייה על הטובין הבאים:

  סוג משקה

  מס שקלי לליטר משקה

  מס שקלי לליטר תרכיז

  מס שקלי לקילוגרם אבקה להכנת משקה

  משקאות מתוקים בהם שיעור הסוכר גבוה או שווה ל-5 גרם ל-100 מ"ל משקה

  1 ש"ח לליטר

  6 ש"ח לק"ג

  6 ש"ח לקילוגרם

  משקאות מתוקים בהם שיעור הסוכר נמוך מ-5 גרם ל-100 מ"ל משקה, משקאות מתוקים המכילים חומר ממתיק אחר, וכן מיצי פירות בהם שיעור הסוכר גבוה מ-5 גרם ל-100 מ"ל משקה

  0.7 ש"ח לליטר

  4.2 ש"ח לק"ג

  4.2 ש"ח לקילוגרם

 יש לעיין בפירוט הטובין בצו עצמו.

 • התוספת העשירית לצו התעריף תוקנה כך שניתן יהיה לייבא במסגרת מכסה פטורה ממכס טובין המסווגים בפרט 20.09.89189 בהתאם להסכם מרקוסור. טובין אשר יסווגו לאחר התקנת הצו בפרט 20.09.89189 מסווגים כיום בפרט 20.09.8919, המופיע בתוספת העשירית, והתיקון מאפשר את המשך החלת הסכם הסחר לגבי טובין אלה. 
 • התייחסות לנושא מלאי מופיעה בסעיף 5 בצו, כולל פטור ממס הקנייה לפי סעיפים א עד ו שתחת סעיף 5, שיינתן לסוחר שסך כל המס על כל הטובין המפורטים בסעיפים הללו- שנמצאים אצלו ביום 1.1.2022 כמלאי לצורך עסקו- אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים.

 

 

למידע נוסף בתחום זה