פורסמו מספר תיקונים ביחס למיסוי משקאות מתוקים

ביום 14.4.2022 פורסם מק"ח 2012 ובו מספר תיקונים במיסוי המשקאות המתוקים

לעיון בתיקונים- לחצו כאן

כידוע, ב-1.1.2022 נכנס לתוקף מס הקנייה החדש על מיכלי משקאות מתוקים, על מיכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים. לידיעה המלאה בנושא מס זה- לחצו כאן

 

ביום 14.4.2022 פורסמו מספר תיקונים נקודתיים במיסוי המשקאות המתוקים, כמפורט להלן:

1. לבקשת לשכת המסחר, פטרו מתשלום מס זה פרט מכס מס' 2009899200/9- מי קוקוס.

2. פרט 21.06 כולל מספר סעיפים בהם ניתן לסווג תרכיזים נוזליים ואבקות להכנת משקאות. המס החל על טובין אלה מחושב לפי קילוגרם. הואיל והצפיפות של תכשירים נוזליים להכנת משקאות היא גבוהה יותר מהצפיפות של מים, ליטר של תכשיר כאמור שוקל יותר מקילוגרם אחד. בהתאם, פוצלו הסעיפים האמורים ונקבע כי המס על תרכיזים נוזליים ייקבע לפי ליטר ולא לפי קילוגרם.

3. על תכשירים להכנת משקאות קבועות כיום שתי דרגות מיסוי, כך שעל תכשירים המכילים פחות מ-5 גרם סוכר ל-100 מיליליטר חל מס קנייה בגובה 4.3 ש"ח, ואילו על תכשירים אחרים חל מס קנייה בגובה 6.14 ש"ח. האבחנה בין רמות המיסוי השונות בתכשירים לפי כמות הסוכר זהה לאבחנה הקיימת לעניין משקאות. הואיל והיחס בין המס החל על תכשיר לבין המס החל על משקה מוכן עומד על 1:6, בצו זה הגדילו פי 6 את כמות הסוכר המירבית בתכשיר עליו חל המיסוי הנמוך, כך שעל תכשירים המכילים פחות מ-30 גרם סוכר ל-100 מיליליטר יחול מס קנייה בגובה 4.3 ש"ח.

4. פטרו ממס קנייה משקאות ותכשירים להכנת משקאות שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הבריאות שהם אינם מכילים סוכר או חומר ממתיק אחר.

5. בפרט 22.02.993000 מסווגים משקאות המבוססים על חלבון ושומן שמקורם אינו בחלב ומיועדים לשמש כתחליפי חלב והוא פרט הפטור ממס קנייה. תיקנו את הפרט האמור והוסיפו לו תחליפים של משקאות חלב, כך שיובהר כי גם טובין אלה פטורים ממס קנייה.

6. הוחלט לתת פטור מהמס עד ליום 31.3.2023 למשקאות המכילים חלבון חלב המסווגים בפרט 22.02.991000 (משקאות המכילים חלב המסווגים בפרט 22.02.991000 הינם פטורים מהמס ללא מגבלת זמן).

 

למידע נוסף בתחום זה