עדכונים בנושא יבוא - יוני 2018

1. יצא להערות תזכיר צו יבוא אישי
הצו אמור להביא ליישום מדיניות הממשלה להקלות על יבוא אישי.
קישור למידע מפורט בנושא ואפשרות להעביר התייחסות

2. אנו פועלים נגד הטלת קנסות על יבואנים שהכניסו לנמלים מוצרים לפני קבלת אישור או רישיון
קישור למאמר בנושא ולהעתק מהפניה שנשלחה מטעמנו אל שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ אלי כהן.

3. ישראל וקנדה חתמו על הסכם סחר חופשי מעודכן​
קישור למאמר בנושא

4. הנחיה בדבר אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה שנגרמו עקב שביתה ועיצומים בנמלים שחלה מתאריך 9/5/18​
קישור למאמר בנושא

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה