אנו פועלים נגד הטלת קנסות על יבואנים שהכניסו לנמלים מוצרים לפני קבלת אישור או רישיון

נשיא לשכת המסחר, עו"ד אוריאל לין, פנה בתאריך 23.05.18 אל שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ אלי כהן וביקש לאפשר ליבואנים לייבא מוצרים בלי לחכות לאישור או לרישיון ובלבד שהסדירו את האישור או הרישיון לפני הפניה למכס בבקשה לשחרר את המשלוח.

כיום ביחס ליבוא מוצרים בפרטי מכס המפורטים בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי וביבוא חלק מהמוצרים המפורטים בתוספת השניה לצו יבוא חופשי, נדרש כי הרישיון או האישור יהיו בתוקף טרם הגעת הטובין לנמל בארץ או טרם הכנסתם למחסן רשוי (חלופה שמתייחסת לאישורים שניתנים על ידי רוקחות / אמ"ר והגנת הסביבה). קישור להנחיה משנת 2009 של ראש מנהל מכס בנושא זה 
יבואנים שאינם פועלים בהתאם להנחיה, חשופים לקנסות גבוהים.

 

לדעתנו אין הצדקה לכך ואין סיבה לחשוף את היבואנים לקנסות מיותרים, רק בגלל שייבאו לישראל מוצר באופן דחוף בלי שהספיקו להסדיר את האישור או הרישיון במועד, כאשר לעיתים האישור או הרישיון אינם מוכנים במועד בגלל עיכובים אצל הרגולטור שאמור להנפיק אותם.

 

יצויין שכבר כיום בהתאם לאותה הנחיה, המועד הקובע לעניין תוקף האישורים ביחס למגוון אישורים (בהם אישורים של שירות המזון ואישורים על עמידה בדרישות תקן רשמי) הוא מועד הגשת הצהרת היבוא למכס ונכון לפעול בדרך דומה גם ביחס ליתר המוצרים שנדרשים לאישורים או לרישיונות.

 

אנו סבורים כי השינוי המוצע על ידנו יקל על נטל הרגולציה, יעודד סחר חופשי יותר ויקל על פעילות היבוא.
המכתב נמצא בבחינה במשרד הכלכלה ובכוונתנו להיפגש עימם ולקדם את הטיפול בפניה.
נעדכן בהמשך בהתפתחויות.

 

לצפייה במכתב שנשלח לשר הכלכלה והתעשייה

למידע נוסף בתחום זה