תיקון חקיקה להסרת חסמים ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי עולה לדיון בוועדת הכלכלה

בהמשך לעדכונים קודמים, תיקון פקודת הטלגרף במסגרתו מחד מוסרים חסמים מיבוא ציוד תקשורת אלחוטי ומאידך ניתנים סמכויות פיקוח ואכיפה למשרד התקשורת, אושר בקריאה ראשונה בכנסת ויעלה לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בתאריכים 25.2.18 ו- 27.2.18 (זה חלק מחוק ההסדרים לשנת 2019).

קישור לנוסח תיקון פקודת הטלגרף כפי שאושר בקריאה ראשונה

ככל שיש לכם התייחסויות לתיקון הפקודה ו/או אם ברצונכם להשתתף בדיונים בכנסת, נא עדכנו בהקדם את מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה, רז הילמן - razh@chamber.org.il 03-5631011

בתאריך 6.3.18, נארח בלשכה את שר התקשורת ח"כ איוב קרא - למידע נוסף ולהרשמה

למידע נוסף בתחום זה