עדכון יבוא - פברואר 2018 בנושאי תקשורת ואישורים לפי 2(ג)2

1. פעילות בעניין קשיים מול משרד התקשורת לקבל אישורים לציוד תקשורת אלחוטי

בהמשך למפגש שקיימנו עם נציגי משרד התקשורת בלשכה, אנו מוסיפים לפעול לקידום רפורמה מהותית בנושא זה.

תזכיר חוק שנכלל בחוק ההסדרים אושר לאחרונה בוועדת שרים לחקיקה וצפוי להיות מאושר עד סוף מרץ בקריאה שניה ושלישית בכנסת - קישור לתזכיר החוק

משרד התקשורת פתח את האפשרות לקבל אישור על סמך אישור התאמה קיים - קישור למידע מפורט בנושא באתר משרד התקשורת ההסבר מופיע בנספח ד' ומיד אחריו מסמך עם רשימת הפריטים המאושרים 

מעבר למערכת מסלול נדחה בכחודשיים לאור המשאבים הרבים שמופנים מיחידת המחשוב הממשלתית "ממשל זמין" לטיפול בתקלות "שער עולמי".

בחודש הבא נקיים בלשכה מפגש עם שר התקשורת והצוות המקצועי של המשרד על מנת להתעדכן במהלכים שנעשים ולוודא שבקרוב מאד יורגש שינוי ממשי בנושא זה. 

קישור להזמנה למפגש עם שר התקשורת

 

2. קשיים בתהליכי העבודה לקבל אישור לפי סעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי

יבואנים וסוכני מכס שנעזרים בסעיף 2(ג)2 ונקלים בקשיים ו/או בדרישת שאינן סבירות להבנתן, מוזמנים לעדכן בכך את רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה - razh@chamber.org.il.

אנו מרכזים נקודות ופועלים מול משרד הכלכלה בנושא זה.

 

למידע נוסף בתחום זה