מצגת הדרכה חדשה של משרד התקשורת בנושא הגשת בקשה לאישור התאמה תקופתי ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי

כזכור, תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א- 2021 שפורסמו ברשומות ב-29.3.2021 יחד עם תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2021 שפורסמו ברשומות ב-3.3.2021, מחליפות יחד לחלוטין את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 ואת התנאים ההנדסיים המנויים בו.

ביום 6.7.2021 פרסם משרד התקשורת מצגת הדרכה חדשה המיועדת ליבואנים מסחריים, המסבירה כיצד יש להגיש בקשה לאישור התאמה תקופתי ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי.

להורדת המצגת- לחצו כאן

ניתן להוריד את המצגת גם מאתר משרד התקשורת בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה