מתן מענה אנושי בתוך 6 דקות

ביום 25.7.19 יכנס לתוקפו תיקון 57 לחוק הגנת הצרכן אשר מחייב את העסקים המנויים בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, ובכללן חברות התקשורת וחברות הגז- כמו גם את חברות הביטוח, חברות האשראי והתאגידים הבנקאיים, לספק מענה אנושי מקצועי לצרכן המתקשר אליהם (בנושאים של טיפול בתקלה, בירור חשבון, וסיום התקשרות) בתוך 6 דקות מקסימום מרגע תחילת השיחה, כלומר, כולל זמן ההמתנה בנתב הקולי. 

חשוב לדעת, כי תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) תשע"ב – 2012 ימשיכו לחול על הסדרים שהחוק לא חל עליהם.

מצ"ב נוסח החוק וכן הנחיה שפרסמה הרשות להגנת הצרכן ומבהירה את התיקון לחוק ודרכי הפעולה הנדרשים.

חברי לשכה אשר נתקלים בשאלה כלשהי – מוזמנים לפנות לעו"ד קרן חן-סופר בטלפון: 03-5631049 או בדוא"ל: kerenc@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה