שימו לב: חוקים שיכנסו לתוקף ב – 1.1.2019

ב- 1.1.2019 מגוון חוקים חדשים נכנסים לתוקף: צמצום השימוש במזומן, יישום תקן EMV לתשלום חכם בבתי עסק, חובת דיווח מקוון על הפקדות לקופת גמל לגבי מעסיקים של פחות מ- 20 עובדים והתקן תדלוק אוניברסילי. מומלץ לעבור על כל החוקים ולראות כיצד הם רלוונטיים לעסק שלכם. 

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במרץ 2018 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

החוק קובע הגבלות על עסקאות המבוצעות במזומן וביניהם איסור על תשלום בין עוסק לצרכן בסכום העולה על 11,000 ש"ח. כמו כן האיסור חל גם על תשלום או קבלה של שכר עבודה, תרומה או הלוואה במזומן.

למידע נוסף לגבי החוק לחצו כאן.

 

יישום תקן EMV לתשלום חכם בבתי עסק

הטמעת תקן ה-EMV ,התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים, תיכנס לתוקפה. העסקים הגדולים יחלו לדרוש קוד סודי מהצרכנים בתשלום באמצעות כרטיס אשראי.

עסקים עם מחזור עסקאות של עד 5 מיליון ₪ קיבלו ארכה לעוד שנה.

למידע נוסף לגבי החוק לחצו כאן

 

חובת דיווח מקוון על הפקדות לקופת גמל לגבי מעסיקים של פחות מ- 20 עובדים

ביום 1 בפברואר תחול חובת דיווח מקוון על תשלומים לקופות הגמל גם ביחס למעסיקים של פחות מ- 20 עובדים. כלומר יש לבצע את הדיווח הממוכן בגין חודש ינואר 2019.

הארכת תקופת ההיערכות למעסיקים קטנים נועדה לאפשר להם להשלים את היערכותם לממשק המשופר ולהתנסות בו.

למידע נוסף לגבי החוק לחצו כאן.

 

התקן תדלוק אוניברסלי

החל מינואר 2019, רק כלי רכב בהם הותקנו התקנים אוניברסליים יוכלו לתדלק, ולא יתאפשר תדלוק בהתקנים של החברות השונות.

למידע נוסף לגבי החוק לחצו כאן.

 

 

למידע נוסף בתחום זה