החלת הוראות חדשות בנושא שיקים החל מה-1.7.19

ב 1.7.19 נכנס לתוקף תקן חדש ואחיד לשיקים של כל הבנקים, במטרה להקטין את הסחירות ולהקשות על ההונאות, זאת כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בהון השחור, בהלבנת​ ההון ובהעלמות המס.

החוק (חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018), קובע כי מעל לסכומים שנקבעו ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן מכיוון שלשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים ישנם מאפיינים דומים למזומן נקבעו מגבלות גם על השימוש בהם.

השינויים העיקריים:

  • בין אנשים פרטיים אסור לתת/ לקבל שיק פתוח שסכומו מעל ל- 5,000 ש"ח
  • אסור לעוסק לתת/ לקבל שיק פתוח בכל סכום
  • אסור לאדם פרטי לתת לעוסק שיק פתוח בכל סכום
  • אין להסב שיק מבלי לציין בגב השיק את שמות והמס והנסב ומספר תעודת הזהות של המסב
  • החוק קובע כי הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרעו שיקים כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. שם הנפרע אינו נקוב בשיק                                                                                                                                                             
2. שיק שמוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ש"ח ( למעט החריגים המופיעים בחוק)

 

למידע מפורט ומצגות מפורטות מטעם בנק ישראל ורשות המיסים, לחצו כאן.

לחצו כאן לפרטים נוספים על החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח- 2018.

 

 

למידע נוסף בתחום זה