עדכון תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

 

  1. תקן לבתי תקעים - 
    בשבוע הבא יתקיים דיון בועדת מומחים של מכון התקנים דיון לגבי התקן לתקעים ובתי תקעים, ת"י 32 חלק 1.1 ותידון הצעה לבטל את הדרישה למגרעת בהתאם לשרטוט המפורט בתקן. קישור לפרוטוקול הדיון הקודם בנושא זה בועדה

    חבר לשכה פנה אלינו וטען שהשארת הדרישה היא הנצחת חסם סחר מיותר שמגביל את היקף היבוא שלא לצורך וחבר לשכה אחר טוען שיש בדרישה זו חשיבות בטיחותית. לצורך בחינת הנושא באגף התקינה בלשכה, נודה על קבלת התייחסותכם לנושא עד לתאריך 3.11.2013.
  2. הודעת מנכ"ל מכון התקנים על שיפורים במכון התקנים - קישור
  3. עדכונים מאגף התקינה בלשכה -  קישור

בהמשך לפעילות קודמת ביחס למוצרים הבאים במגע עם מים, הממונה על התקינה החליט להשאיר את סעיף 32 בת"י 900 בקבוצה 1 עד לתאריך 30.4.2014 - קישור להודעת הממונה על התקינה

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 717 חלק 3 – רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך ידני. 
ת"י 900 חלק 2.5 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים. 
ת"י 961 חלק 6.2 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית מידע – אופייני חסינות – גבולים ושיטות בדיקה. 
ת"י 1080 חלק 21 – טכנולוגיית מידע – הגדרות מונחים. 
ת"י 1907 חלק 11 – רשתות בזק בחצרי לקוחות: תשתיות תקשורת של מתקנים רפואיים. 
ת"י 60601 (חלקים 2.41, 2.46) – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של – גופי תאורה לניתוח וגופי תאורה לאבחון; לשולחנות ניתוח. 
ת"י 60745 (חלקים 2.3 ו- 2.5) – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשות ומשחקות דסקה; דרישות מיוחדות למסורים עגולים. 
  
מכון התקנים הישראלי הודיע לאיגוד לאחרונה שמנכ"ל המכון חתם ואישר את התקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 6200 חלק 1 – התקן תדלוק אוטומטי כללי:  דרישות תפקוד. 
ת"י 6200 חלק 2 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל. 
ת"י 6200 חלק 3 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות התקנה. 
ת"י 27005 – טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה – ניהול סיכוני אבטחת מידע. 
ת"י 27006 – טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה – דרישות לגופים העורכים מבדקי התעדה למערכות לניהול אבטחת מידע. 
ת"י 33 חלק 2.01 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: מפסקים. 
ת"י 33 חלק 2.03 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות עבור מפסקים. 
ת"י 7816 (חלקים 15,7,1) – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים: אופיינים פיזיים; פקודות לשפת שאילתות כרטיס מובנית; יישום מידע והצפנה. 
ת"י 10373 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: מאפיינים כלליים. 
ת"י 10373 חלק 3 – כרטיסי זיהוי – מעגלים מוכללים עם מגעים ומישקים להתקנים קשורים. 
ת"י 10373 חלק 6 – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: כרטיסי קירבה. 
ת"י 14443 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע – כרטיסי קירבה: מאפיינים פיזיים. 
ת"י 14443 חלק 3 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע – כרטיסי סמיכות: אתחול ומניעת התנגשויות. 
ת"י 14443 חלק 4 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע – כרטיסי קירבה: פרוטוקול שידור. 
  
להלן נהלים או הצעות לנהלים של מנהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי (נת"מים) שפורסמו לאחרונה לידיעה ולהערות של יצרנים: 
  
נת"מ לתקן ת"י 4570 חלק 4:  מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מערכות המורכבות מסוללות מסננים – תכן, התקנה ותחזוקה. 
נת"מ לתקן ת"י 1-579 חלק 2 – מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים. 
נת"מ לתקן ת"י 1-69 חלק 1 – מחממי מים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי. 
  
ממשרד הכלכלה נמסר לאיגוד על כוונתם לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) – החלפת התקן. 
ת"י 60974 חלק 6 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לעבודות מוגבלות לריתוך ידני בקשת מתכת.  במקום תקן זה יבוא ת"י 60974 חלק 6 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות. 
  
  
מכון תקנים הישראלי פרסם לאחרונה נוהלים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש') הבאים: 
נספח ש' 900 חלק 2.6 – תנורי בישול, כיריים, תנורי בישול הכוללים כיריים ומכשירים דומים נייחים. 
נספח ש' 900 חלק 2.27 – מכשירים המיועדים לחשיפת עור לקרינה על סגולה ותת אדומה (מהדורה א'). 
נספח ש' 990 חלקים 1 ו- 2 – סוללות ראשוניות (מהדורה ו'). 
  
מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 1001 חלק 2.1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר. 
ת"י 27005 – טכנולוגיית המידע: שיטות אבטחה – ניהול סיכוני אבטחת מידע. 
ת"י 27006 – טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה – דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות לניהול אבטחת מידע. 
ת"י 28002 – מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה – פיתוח חוסן בשרשרת האספקה – דרישות עם הנחיות לשימוש. 
ת"י 60793 חלק 2.50 – סיבים אופטיים – מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי בעבור סיבי אופן-יחיד מקבוצה B. 
ת"י 60896 חלק 11 – מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים. 

למידע נוסף בתחום זה