עדכוני תקינה לענף החשמל והאלקטרוניקה פברואר 2014


בעקבות טיפול האיגוד הופחתו מחירי שירותים של מכון התקנים ליבואנים - קישור למידע בנושא

 

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות: כללי.
ת"י 1748 - טכנולוגיית המידע: הסביבה העברית עבור מנשק מערכות הפעלה יבילות.
ת"י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על שינויים צפויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:
ת"י 1220 (חלקים 2 ו- 3) - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה; הוראות התקנה ודרישות כלליות (החלפה עם מהדורות 2014).
ת"י 60277 חלק 6 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים (במקומו יבוא ת"י 60277 חלק 6 - מהדורה 2014, ות"י 50214 - כבלים שטוחים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי - מהדורה 2014).


מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן למוצרים הבאים:
נת"מ 1-900 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח.
נת"מ 1-5438 חלק 30 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת גופרתי נוזלי.

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה ברשומות הודעות בנוגע לקביעת תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 21927 חלק 10 - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות להתקנים לאספקת כוח.
ת"י 60730 חלק 1 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות.
ת"י 60730 חלק 2.7 - אמצעי בקרה אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן.

למידע נוסף בתחום זה