בעקבות טיפול האיגוד הופחתו מחירי שירותים של מכון התקנים ליבואנים

במשך תקופה ארוכה לשכת המסחר מבקשת להפחית את מחירי הבדיקות למוצרי יבוא שנגבים על ידי מכון התקנים הישראלי.

בנוסף למאמצים הנעשים על ידי הנהלת מכון התקנים בשנים האחרונות לשיפור השירות ליבואנים, כולל הפעלת הפורטל ליבואן לאחרונה, ללא תשלום, המאפשר מעקב של היבואן בזמן אמת אחר מגוון הפעילויות שלו מול המעבדות במכון, לאחרונה גם הופחתו מחירים של פעילויות מכון התקנים הישראלי כמפורט מטה.

על פי הודעה שנמסרה לאיגוד על ידי הנהלת מכון התקנים הישראלי החל מתאריך 30.1.2014 יופחתו ב- 5% מחירי השירותים הבאים הניתנים על ידי המכון ליבואנים:

* אישור לשחרור מהמכס מסוג תל"ח (תקן לא חל).
* ביטול "שורות" לבקשת לקוח.
* פתיחת תיק ערבות בנקאית.

רצ"ב טבלה המפרטת את הפחתות המחירים.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה