תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של ישראל - אוגוסט 2016

רצ"ב טבלת אקסל הכוללת מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. 

מקור: אתר משרד הבריאות (תחת אגף הרוקחות "תכשירים חדשים")

בחודש אוגוסט 2016 נרשמו 22 תכשירים מתוכם 10 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה