נוהל 6 - דיווח תופעות לוואי ומידע בטיחות חדש - עדכון מס' 3 - נובמבר 2013

מצורף עדכון מס' 3 לנוהל "דיווח תופעות לוואי ומידע בטיחות חדש" (נוהל 6).
בימים הקרובים יופץ מסמך של "שאלות ותשובות" אשר מטרתו לחדד נושאים מתוך הנוהל.

למידע נוסף בתחום זה