הודעת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות) (עדכון סכומים) התשע"ח 2018

מצ"ב קובץ התקנות מספר 7957, ובו עדכון אגרות במסגרת הודעת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות) (עדכון סכומים) התשע"ח 2018.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה