טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב -ייצור רכב ושיווקו - התשע"ט–2019 להערות עד 14 באפריל

אגף הרכב פרסם טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב -ייצור רכב ושיווקו, להערות הציבור עד לתאריך 14 באפריל 2019.


התקנות מכוח הוראות פרק ג' (ייצור רכב) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, ויש להן משמעות גם לעוסקים בייצור רכב, גרורים, נתמכים ומרכבים – וגם לתחומי רכב נלווים.

את ההתייחסויות יש להעביר למר אליאס עזאם במייל: azzame@mot.gov.il

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה