שימוע חיצוני של העדכונים (09/19) למדיניות ודרישות החובה של מוצרי תעבורה – תגובת איגוד יבואני החלפים לרכב

בתאריך 22 בספטמבר פג המועד להעברת הערות לשימוע הציבורי בנושא מדיניות ודרישות החובה למוצרי תעבורה, אשר הועבר אליכם בתפוצה קודמת:

https://www.chamber.org.il/sectors/1238/1246/13508/13539/102097/

לאחר בדיקה מעמיקה בהנהלת איגוד יבואני החלפים לרכב, ולאחר קבלת תגובות מיבואנים נוספים של מוצרי תעבורה – מצאנו לנכון להעביר תגובה מפורטת לאגף הרכב, הן לגבי שינויים שבוצעו בגרסה שעומדת לשימוע ביחס לגרסה הקיימת, והן בסוגיות שעלו כתוצאה מהבדיקה. מצ"ב מסמך תגובת איגוד יבואני החלפים לרכב  מיום 22 בספטמבר לשימוע.

למידע נוסף בתחום זה