שימוע חיצוני של העדכונים (09/19) למדיניות ודרישות החובה של מוצרי תעבורה

אגף הרכב במשרד התחבורה העביר לשימוע חיצוני עדכונים למסמכי המדיניות ודרישות החובה של מוצרי תעבורה טרם פרסומם הרשמי באתר משרד התחבורה.


מצ"ב המסמכים הבאים:
1 . מסמך המרכז את העדכונים שנעשו במסמכי המדיניות ודרישות החובה של מוצרי תעבורה.
2 . מסמך המדיניות של מוצרי תעבורה הכולל את סימון העדכונים כמפורט במסמך שסעיף 1 שלעיל.
3 . מסמך דרישות החובה של מוצרי תעבורה הכולל את סימון העדכונים כמפורט במסמך שסעיף 1 שלעיל.

ניתן להעביר הערות לאגף הרכב עד לתאריך 22 בספטמבר 2019.

ע"פ הנחיית אגף הרכב – יש להתייחס אך ורק לעדכונים ולשינויים במסמכי המדיניות .

למידע נוסף בתחום זה