רשימת מכוני רישוי פתוחים וסגורים נכון ליום 26 במרץ 2020

מצורף בזאת קובץ המכיל את רשימת מכוני הרישוי הפתוחים או הסגורים נכון ליום 26 במרץ 2020, על רקע היערכות המשק להתמודדות עם וירוס הקורונה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה