מערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי

בהתאם להחלטת שר התחבורה בתחילת שנת 2017, בכוונת משרד התחבורה לפרסם תקנת תעבורה אשר תחייב התקנת מערכות בטיחות ברכב פרטי (M1 ) וברכב מסחרי (N1) כתנאי לרישומם לראשונה , החל מיום 1 בינואר 2018. התקנת מערכות הבטיחות מסוג התרעה מפני התנגשות מלפנים והתרעה מפני סטייה מנתיב - יכולה להתבצע ע"י יצרן הרכב בקו הייצור או לחלופין בהתקנה מקומית בהתאם לדרישות תקנות התעבורה.

יובהר כי רכב ללא מערכות בטיחות כאמור, לא יוכל להירשם החל מכניסת התקנה לתוקף.

מצ"ב נוסח הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. 

למידע נוסף בתחום זה