הסכם יועץ-עסק

מצ"ב לעיון חברי החטיבה הסכם יועץ-עסק לפרויקט היעוץ 30 שעות.
מדובר במיסמך שלא נידרש בחונכות הקטנה של התמת, אבל חשוב שכל יועץ יחתים את העסק אותו הוא מלווה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה