הגשת בקשות לקבלת אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש - עדכון

שירות המזון הארצי שבמשרד הבריאות ממשך לערוך שינויים במערך היבוא במטרה לאפשר הגשה מקוונת של מסמכי בקשה חדשה/הארכה לקבלת אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש.

החל מה- 15.8.2018 ניתן יהיה להגיש את הבקשות בצרוף כל המסמכים הנדרשים באמצעות המייל.

מצ"ב מכתב מאת אינג' אלי גורדון, מנהל שירות המזון הארצי המפרט את הפעולות הנדרשות על מנת להגיש בקשה מקוונת באמצעות המייל.

למידע נוסף בתחום זה