יצוא השירותים מישראל גדל ב-11%, כ-1.8 מיליארד דולר, בחמשת החודשים הראשונים של 2017

עיקר הגידול נובע מתחום יצוא שירותים עסקיים שרשם עלייה של  10.2%  בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, שהם כ-1.2 מיליארד דולר.

יצוא השירותים מישראל בחודשים ינואר-מאי 2017 רשם עליה בשיעור של 11%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-1.8 מיליארד דולר, והסתכם בכ-18 מיליארד דולר; כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "תחום יצוא השירותים והמסחר (יצוא יהלומים מהווה מסחר ולא יצור) מהווה כמחצית מכלל היצוא הישראלי, אולם קובעי המדיניות טרם עיכלו את השינוי במבנה המשק ואף את השינויים במבנה הייצוא. הם עדיין סבורים שיש לעודד רק יצוא מוצרי תעשיה."

 

מניתוח הנתונים עולה כי תחום יצוא שירותי התחבורה (הכולל הובלת מטעני יצוא ומטענים בין נמלים זרים, דמי נסיעה של נוסעים, דמי חכירה של אוניות ומטוסים, שירותי נמלים ושירותים הניתנים ע"י עמילי מכס) היווה בתקופה הנסקרת כ-9% מכלל יצוא השירותים מישראל. תחום זה רשם עליה של כ-10.6% שהם כ- 153 מיליון דולר, לעומת ינואר-מאי 2016 והסתכם בכ- 1.6 מיליארד דולר.

 

תחום יצוא שירותי התיירות (הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות והוצאות בארץ של תיירים מחו"ל ועובדים זרים המועסקים בישראל) היווה בתקופה הנסקרת כ-15% מסך יצוא השירותים. בתחום זה נרשמה עלייה של 14.3% (333 מיליון דולר) בחודשים ינואר- מאי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם בכ- 2.7 מיליארד דולר.

 

תחום יצוא שירותים עסקיים אחרים מהווה את עיקר יצוא השירותים – כ-71% מסך יצוא השירותים. בתחום זה נכללים שירותי מחשוב, שירותי תוכנה ותכנות עבור לקוחות בחו"ל, שירותים למסחר סיטונאי, שירותי הנדסה, שירותי מו"פ ועוד; והוא הסתכם בכ-12.9 מיליארד דולר לתקופה ינואר-מאי 2017, ורשם עלייה של כ-10.2%, שהם כ-1.2 מיליארד דולר. עיקר העלייה נבעה מתחום שירותי המחשוב והאינטרנט שעלו בתקופה זו ב-12.4% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, בסכום של 586 מיליון דולר , והסתכמו ב 5.3 מיליארד דולר .

 

יצוא שירותים של חברות הזנק ועסקאות בנכסים בלתי מוחשיים, הסתכם בכ-911 מיליון דולר, לעומת כ-789 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד; עליה של כ- 15.5% , שמהווה תוספת של 122 מיליון דולר. יש לציין כי ענף זה מתאפיין בדרך כלל בתנודתיות גבוהה ומושפע מעסקאות בודדות של מכירת חברות הזנק ישראליות לחברות מחו"ל.

 

סעיף יצוא שירותי ביטוח ושירותים ממשלתיים, המהווה בסה"כ כ-0.1% מסך יצוא השירותים, וכולל שירותי ביטוח של מטענים ושירותים ממשלתיים הניתנים לנציגויות זרות בישראל; הסתכם ב-21 מיליון דולר לעומת 20 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה גידול של 5%.

למידע נוסף בתחום זה