עדכון בנושא עתירת איגוד לשכות המסחר בביה"ד הארצי לעבודה עקב עיצומי ההסתדרות

איגוד לשכות המסחר עתר לביה"ד הארצי לעבודה בכדי שביה"ד יקבע הלכות בנוגע למידתיותה והיקפה של שביתת הסולידריות. נוכח העובדה שלאחרונה נכרכו כל העיצומים, לרבות בלשכות הבריאות המחוזיות, היושבות בשערי הכניסה והיציאה של ישראל, וברשויות האכיפה, עם סכסוך עובדי הדואר.

ביום שלישי האחרון (23.9.14) התקיים דיון בביה"ד לעבודה בנושא העיצומים, בו ההסתדרות הסיטה את הדיון משאלת מידתיותה של שביתת הסולידריות וטענה שכל העיצומים כרוכים וקשורים בסכסוך עבודה הקשור לנושא עובדי קבלן שהוכרז בעבר.

המסר שהעבירה ההסתדרות לא עלה בקנה אחד עם מה שהוצג בציבור מול העיצומים בפועל.

לאור זאת, ביה"ד לא דחה את טענותיה של לשכת המסחר בדבר שביתות הזדהות או שביתות סולידריות לגופן, והציע למחוק את הבקשה תוך שמירת כל זכויות וטענות איגוד לשכות המסחר, שוודאי יובאו בפני ביה"ד בנסיבות המתאימות.

בתוצאות הדיון לא היתה דחייה של טענות איגוד לשכות המסחר. האיגוד הסכים למחוק בשלב זה את העתירה, תוך שמירה מלאה על זכויותיו וטענותיו. אם יחזרו עיצומי הסולידריות, תחודש העתירה.


נכון לשלב זה העיצומים בוטלו לתקופת החג.
למידע נוסף על העתירה של איגוד לשכות המסחר - לחץ כאן
למידע נוסף בתחום זה