בעקבות עתירת איגוד לשכות המסחר אתמול לביה"ד הארצי לעבודה להוציא צווי מניעה נגד שביתות הסולידריות של ההסתדרות נקבע דיון מחר בשעה 11.30

בעקבות העתירה שהגיש אתמול (21.09.14) איגוד לשכות המסחר לביה"ד הארצי לעבודה הודיע היום ביה"ד הארצי לעבודה כי מחר ידון בעתירה בשעה 11.30.

כזכור, בעתירה ביקש האיגוד מביה"ד להוציא צו מניעה המורה על הפסקה מיידית של שביתות ההזדהות וכל צעד ארגוני אחר הקשור לסכסוך עובדי הדואר שיזמה הסתדרות העובדים הכללית בלשכות הבריאות המחוזיות וברשות האכיפה והגבייה ובכל מקום אחר בו כבר גולשת שביתת ההזדהות מעבר לשעות בודדות, בהיותה בלתי חוקית

כמו כן, ביקש האיגוד כי ביה"ד יורה כי בכל מקום בו תבחר הסתדרות העובדים הכללית לצרף עובדים נוספים לשביתת הזדהות עם עובדי הדואר, לא תתקיים, בכל מקום עבודה נתון שייבחר, שביתה העולה על שעה אחת.

בנוסף, ביקש האיגוד מבית הדין הארצי להורות, כי במקום בו כבר התקיימה שביתת הזדהות עם מאבק עובדי הדואר, לא יכולה להתקיים שביתה נוספת לרבות עיצומים ו/או הפרעה לעבודה ו/או הנמכת תפוקות ו/או כל הפרעה ו/או שיבוש אחרים לעבודה הסדירה והתקינה.

למידע נוסף בתחום זה