איגוד לשכות המסחר לשרי האוצר והכלכלה: "מוכנים להעלות את שכר המינימום במתווה מדורג ל-5,000 ₪ ובמשולב עם תנאים משלימים"

לין: "כמי שמאגדים את המעסיקים הגדולים במשק אנו תומכים בהעלאת שכר המינימום בשלושה תנאים: מתן אפשרות לשעות העסקה גמישות, הקפאה של חוקי עבודה חדשים והשתתפות הביטוח הלאומי בכיסוי ימי מחלה. נכונות ארגון המעסיקים הגדול במשק להעלות את שכר המינימום הופכת את השביתה המתוכננת ע"י ההסתדרות להצגה בלבד."
איגוד לשכות המסחר, ארגון המעסיקים הגדול בארץ, פנה היום לשרי האוצר והכלכלה והודיע כי האיגוד מסכים להעלות את שכר המינימום ל-5,000 ₪ במספר תנאים: הדבר יעשה באמצעות חקיקה, יחול על כל המעסיקים במשק בצורה שווה ובמקביל יוקפאו הליכי חקיקה נוספים המייקרים את עלויות העסקת העובדים. הפנייה הועברה גם ליו"ר ועדת העבודה של הכנסת ח"כ חיים כץ, לקראת דיון שיתקיים בנושא ביום שני הבא. עמדת האיגוד הובעה גם בשיחות ראשוניות שקיים עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר עם שרי האוצר והכלכלה.

לדברי לין נכונות ארגון המעסיקים הגדול במשק להעלות את שכר המינימום הופכת את השביתה המתוכננת ע"י ההסתדרות להצגה בלבד: "את השכר משלמים המעסיקים ולא ההסתדרות. ההסתדרות אינה נושאת בסיכון בכל הקשור לקיומם של העסקים. ההסתדרות תישא באחריות כבדה על גרימת נזקים מיותרים למשק כתוצאה מכך שהיא יוצאת בהצהרות לא ריאליות ובלתי אחראיות. במקום לנקוט בעיצומים הפוגעים במשק יש להיכנס לדיון ענייני ורציני".

בפניה לשרי האוצר והכלכלה אומרים באיגוד לשכות המסחר כי השלב הראשון צריך להיות דיון של המעסיקים מול המדינה ולאחר מכן צירוף ההסתדרות להסכם המתגבש. ההעלאה חייבת להיות במתווה מדורג ומתון עד לרמה של 5000 ₪ בחודש. השינויים חייבים לבוא לידי ביטוי בחוק ולחול על כל המעסיקים בצורה שווה, יחד עם זאת, יש להתחשב בעובדה כי שכר המינימום במגזר הציבורי במקרים רבים אינו משקף את תמורת העבודה האמיתית ולכן חייבת להיות התייחסות עניינית וברורה למצב זה, תוך ציון של סעיפי הכנסה נוספים שיכללו בהגדרת שכר המינימום וגם לצורך חישוב הפנסיה.

בנוסף" אומר עו"ד לין, "ההסכמות הכלליות למתווה העלאת שכר המינימום חייבות כמקשה אחת לתת מענה לשלושת הנושאים הבאים: הנושא הראשון הוא מתן אפשרות למעסיק ולעובד לפעול במסגרת שעות העסקה גמישות ברמה השבועית או החודשית. הנושא השני הוא , הקפאה מוחלטת של חוקי עבודה חדשים, המייקרים את עלויות המעסיק. זאת לכל אורך זמן מתווה העלאת שכר המינימום. לא יתכן שמצד אחד המעסיקים ישאו בתוספת העלות של העלאת שכר המינימום וללא שום קשר לכך ובמקביל, ימשיכו בכנסת בחקיקת חוקים המייקרים את עלות העבודה. הנושא השלישי הוא השתתפות הביטוח הלאומי בכיסוי עלויות ימי המחלה שהם על חשבון המעסיק".

באיגוד לשכות המסחר אומרים כי את שכר המינימום יש לשלם לכל עובד כבר מיום העבודה הראשון, על מנת למנוע אפליות מסוכנות ותמרונים מיותרים ביחסי העבודה במשק.
 
למידע נוסף :
נשיאות לשכת המסחר ת"א והמרכז: הכרזת השביתה של ההסתדרות בכל הנוגע להעלאת שכר המינימום מיותרת לחלוטין
למידע נוסף בתחום זה