איגוד לשכות המסחר: אנו מברכים על הצעת החוק פטור ממע"מ, אך היא מפלה לרעה רוכשי דירות מגורים דרך קבוצות רכישה

איגוד לשכות המסחר תומך בהצעת החוק המעניקה פטור ממע"מ על רכישת דירות מגורים. זו גם היתה עמדת האיגוד בהמלצות שהגיש בזמנו לוועדת טרכטנברג להפחתת יוקר המחיה. יחד עם זאת, הצעת החוק מפלה לרעה רוכשי דירות מגורים דרך קבוצת רכישה ומעניקה את ההטבה רק למי שירכשו דירותיהם מקבלנים.
הצעת החוק במתכונתה הנוכחית יוצרת מצב אפלייתי הפוגע קשות בעקרון השוויון לפיו רק מי שרוכש דירה מ"קבלן", יוכל לקבל את ההטבה. דרישה זו עומדת בניגוד לתכלית המרכזית של החוק, שמטרתו להפחית את מחיר דירות המגורים בישראל. כל מניעת תחרות הוגנת ומלאה בתחום כה רגיש וחשוב, בוודאי תמנע רמת מחירים תחרותית.

קבוצות הרכישה הוקמו כדי להשיג את המטרה המרכזית של הוזלת מחירי הדירות למגורים, בעיקר לצעירים. הן מהוות כיום כ- 25% מהיקף הבנייה בישראל, הן באזורי הביקוש והן בפריפריה. כמו כן, כ-60% מרוכשי הדירות דרך קבוצת רכישה הינם זוגות צעירים שזוהי דירתם הראשונה. על כן, לא יתכן שמי שרוצה להוזיל את מחיר דירתו באמצעות קבוצת רכישה לא ייהנה מהפטור המדובר.

יודגש כי עמדה זו של שוויון במיסוי בין מי שרוכש דירה מקבלן לבין רכישה באמצעות קבוצה הוכרה על-ידי ועדה ברשות המיסים עוד בשנת 2010, וקיבלה ביטוי בדברי ההסבר להצעת חוק ההסדרים, שאושרה בשנת 2011. רשות המסים לא צריכה להציב קשיים למתן הפטור לקבוצות הרכישה, אלא להיפך, עליה למצוא את הפתרונות הנכונים, שכן קבוצות הרכישה נמצאות בציר המרכזי של הוזלת מחירי דירות המגורים.

איגוד לשכות המסחר תומך בתפיסה הערכית שיש לתת הטבה ליוצאי צבא התורמים ומקדישים מחייהם להגנה על המדינה, וזאת על פני מתן מענק, בו ניתן לעשות שימוש לרכישת דירה בחו"ל למשל. אבחנה זו לא יוצרת אי שוויון אלא מתקנת אי שוויון קיים הנובע מזה שיש כאלה המשרתים בצבא ובכוחות הביטחון לעומת אלו אשר אינם מקדישים שנים מחייהם להגנת המדינה.
 
איגוד לשכות המסחר לשר האוצר: תקן את הצעת חוק מע"מ אפס על רכישת דירת מגורים כך שתכלול גם את קבוצות הרכישה - לצפייה לחץ כאן
למידע נוסף בתחום זה