הישג ללשכת המסחר: מעסיק IN מעביד OUT

לאחר ארבע שנים של פעילות קדחתנית, ואין ספור מאבקים בוועדת העבודה של הכנסת, עברה ב- 7/7/2014 יוזמת החוק שלנו לחיסול השימוש במונח "מעביד" ושימוש במונח "מעסיק", בחקיקה בתחום דיני העבודה.  זהו  חוק בעל משמעות יסודית בשיח הציבורי בכל הקשור למארג יחסי העבודה במדינת ישראל. הצעת החוק נוסחה על-ידנו לפני כארבע שנים.
עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר ברך  על החלטת הכנסת להעברת החוק להחלפת המונח "מעביד" במונח "מעסיק" [חוק להחלפת המונח מעביד תיקוני חקיקה, התשע"ד–2014]:

"מול החלטת ביהמ"ש העליון השואפת לשלול מהמעסיק כל סוג של התבטאות והבעת עמדה בהתארגנות ראשונה של עובדים בעסקו, בולטת בחשיבותה החלטת הכנסת אמש של העברת חוק הקובע כי מעסיק במדינת ישראל לא יקרא יותר "מעביד" אלא "מעסיק" בלבד. החלטה זו תחול על כל חוק וחוק בתחום יחסי העבודה וכל חוק אחר במערכת החוקים בישראל וגם בכל נייר רשמי של מדינת ישראל. "

לדבריו, "להחלטת הכנסת אמש ערך היסטורי, היא נותנת ביטוי נאמן למורשת של היהדות ולערכיה, ורואה ראייה נכונה את ערכי העבודה כשמצד אחד נמצא המעסיק, היוצר את מקום העבודה ונושא בסיכון להקמת העסק ולקיומו, ומצד שני ציבור העובדים התורם מכישוריו, מזמנו ומרצו להצלחת העסק. זהו מסר חשוב וחדש בכל מערכת יחסי העבודה בישראל. אין לזלזל במשמעות המונחים והמילים. המונחים מייצרים את השקפת העולם בשיח הציבורי בכלל ובמארג יחסיי העבודה במדינת ישראל בפרט "

לין הודה לחברי הכנסת נחמן שי ורוברט אילטוב שהגישו את הצעת החוק, פרי יוזמת איגוד לשכות המסחר, וליו"ר ועדת העבודה של הכנסת ח"כ חיים כץ, שניווט בכישרון רב את הובלתה של הצעת החוק עד להיותה חוק בספר החוקים בישראל.
למידע נוסף בתחום זה