נשיא איגוד לשכות המסחר, תוקף את החלטת נגיד בנק ישראל, על החלטת בנק ישראל לעלות שוב את הריבית בשיעור של 0.5%

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, תוקף את החלטת נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, על החלטת בנק ישראל לעלות שוב את הריבית בשיעור של 0.5%: "על אף העלייה במדד יוקר המחייה בחודש אוקטובר, מדובר בשגיאה חמורה של הנגיד. בוודאי בתקופה בה מתגלים סממנים ראשונים של האטה במשק ועליה בשיעור האבטלה שמצריכים חשיבה אחרת ומקיפה יותר לבלימת האינפלציה. העלאות הריבית עצמן הן מאיצות אינפלציה שכן הן מעלות את עלויות המגזר העסקי בכללו. שימוש בכלי של העלאת הריבית בלבד, כאמצעי היחיד לריסון האינפלציה, הוא שגוי. חלק מהעלאת יוקר המחייה נובע מפעולות ישירות אותן עושה הממשלה, כגון העלאת מס הארנונה, מיסוי ההתייקרויות עצמן והכשל הנמשך בעבודת נמלי הים".

לין מדגיש כי המאבק באינפלציה העולה וביוקר המחייה אסור שיעבור רק דרך העלאות הריבית המשפיעות על הביקושים. חייבת להיות תוכנית מקיפה בשיתוף פעולה מלא של בנק ישראל עם הממשלה כאשר בצד העלאת הריבית וריסון הביקושים יעשו פעולות כדי להפחית את העלויות בצד ההיצע. על הממשלה ליזום שורת צעדים משמעותיים כגון המשך הפחתת המכסים על יבוא מוצרי מזון ותנופה נוספת בצמצום חסמי יבוא מה שיגביר את התחרות. כמו כן, שינויים במערכת המס, חלק גדול מהמיסים עולים אוטומטית כאשר מוצרים מתייקרים (לדוגמא: העלאת מסי היבוא על התייקרות מוצרים ותעריפי ההובלה הימית), מסי הנדל"ן העולים עם עליית ערך הנכס, ייקור מוצרים לרוחב כל היבוא מחמת תת תפקוד נמלי הים, העלויות המושתות על ידי המונופולים המחולטים בבעלות המדינה, וכמובן, העומס הרגולטורי.


צפו בכתבה על הנושא 
במהדורה מרכזית - ערוץ 13

למידע נוסף בתחום זה