נשיא האיגוד מתנגד להעלאת הריבית בעת זו: "להעלאה נוספת כיום תהיינה השפעות שליליות רבות על המגזר העסקי והציבור הרחב. יש להמשיך ולהעלות את הריבית רק במצב של אין ברירה

נגיד בנק ישראל יודיע מחר על החלטתו האם ובאיזה שיעור להעלות את הריבית במשק. לין סבור שאין זו העת להעלאת ריבית נוספת וקודם לכך יש לבחון את מצב האינפלציה בישראל שנמצאת במגמת התמתנות בחודשיים האחרונים.

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין: "תהיה זו שגיאה כיום להעלות שוב את הריבית. להעלאות תכופות של הריבית בישראל תהיה השפעה שלילית מעבר לנחוץ. אין להמשיך ולמהר בהעלאות הריבית, מה שיגדיל את החובות של המגזר העסקי כולו ואף יגרום לייקור של מוצרים שכן העלויות הישירות המוטלות על המגזר העסקי תעלנה, הצמיחה תיפגע, כל חובות משקי הבית יעלו וכמובן שהפגיעה הקשה ביותר תהיה לכל הזוגות הצעירים שקיבלו הלוואות משכנתא לצורך רכישת דירות.

העלאת הריבית בארה"ב לא מחייבת במיידית העלאת ריבית בישראל. עדיף להמתין ולבצע העלאה נוספת רק במצב של אין ברירה. במיוחד יש לזכור שבשלב זה עליית האינפלציה בישראל התמתנה ועדיף לעקוב אחר ההתפתחויות ורק אז להגיב כנדרש".

למידע נוסף בתחום זה