נשיא האיגוד על הסרת תקנים על מוצרי מזון רבים: "מדובר בהחלטה תקדימית בעלת ערך גבוה מאוד המגיעה אל ליבת הבעיה של התקינה הישראלית. זו פריצת דרך אמיתית במאבק ביוקר המחייה".

באיגוד לשכות המסחר מברכים את הצוות המקצועי שטיפל בנושא ואת השרים המעורבים בתהליך על ההמלצות החשובות שגיבשו במסגרתן יוסרו התקנים על מוצרי מזון רבים. רבים מהתקנים הללו היוו חסמי סחר וחסמי חדשנות, הסרת הרשמיות מהם היא חלק חשוב מהמהלך הרחב יותר להתאמת דרישות הרגולציה בישראל לדרישות במדינות המפותחות, נושא שבאיגוד לשכות המסחר מקדמים כבר שנים רבות.

המהלכים הללו מאפשרים מגוון רחב יותר של מוצרים ופחות חיכוך מיותר שנובע, בין היתר, ממסמכים שרק בישראל נדרשים להמציא - יותר תחרות ויותר חדשנות. כפי שאף הציג האיגוד בפני הוועדה הבין משרדית, חשוב להשלים את המהלך גם בטיפול בצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון) שעדיין נותן תוקף לרבים מהתקנים שהוחלט להסיר מהם רשמיות.

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין מוסיף: "עד היום נרתעה ישראל מלאמץ תקינה בינ"ל בתחום המזון מה שיצר בעיה גדולה מאוד ביישום הרפורמה ביבוא ובעידוד התחרות. אנו מברכים על ההחלטה החשובה שקיבלו במשרד האוצר".

למידע נוסף בתחום זה