נשיא האיגוד: "ביהמ"ש העליון מרחיב את תחום התביעות הייצוגיות מבלי שהוא מודע למציאות האמת בשטח. זה זמן רב שתביעות ייצוגיות מחטיאות את יעודן. יש כאן מצב של תעשייה שלמה של סחיטה, בחסות החוק, של המגזר העסקי."

לאחרונה קיבל בית המשפט העליון שתי החלטות בתחום התובענות הייצוגיות, בעניין חברת קסטרו ושירות בריאות מכבי. החלטות שיש בהן כדי להקל על התנאים להגשת תובענות ייצוגיות. יש להצטער על כך שביהמ"ש העליון אינו רואה את התמונה המלאה בתחום זה אלא הוא בבחינת "רואה את העץ אבל לא את היער כולו".

תביעה ייצוגית הפכה לסיוטם של עסקים רבים. פגיעה במוניטין, השקעת זמן וממון הנדרשים על מנת להגן מפני התביעה הם עצומים. כבר תקופה ארוכה שהתובענות הייצוגיות מחמיצות את תכליתן כאשר 70% מהתובענות הייצוגיות מסתיימות בהסתלקות ולא מגיעות לבחינה אמיתית של התביעה. תביעות סרק, תביעות קנטרניות, שבעבר היו מסתיימות בשיחת טלפון עם מוקד שירות הלקוחות וכיום מגיעות במסלול מהיר ישירות לבית המשפט.

כמו כן, אין מענה לסיטואציה הבעייתית שהיא אולי שורש העניין, שלנתבעים שווה יותר, כלכלית, להתפשר, גם כאשר אין בתביעה דבר וברור שהתביעה תידחה, שכן העלויות של ניהול ההליך כבדות בצורה משמעותית מאשר הסדר פשרה.

בהחלטה אותה קיבל ביהמ"ש העליון לעניין תביעה כנגד חברת קסטרו, על פיה הוא פסל החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, ביהמ"ש בעצם נקלע למצב של כפיפות לעיקרון תאורטי במקום ראיית המציאות כולה. לעובדים בישראל יש מספיק אמצעים ודרכים משפטיות כדי להגן על זכויותיהם מבלי שיזדקקו למכשיר התביעה הייצוגית ושימוש בו בתחום יחסי העבודה, המבוסס על הסכמות הצדדים ליחסי העבודה חייב להיעשות במשורה ובצמצום ניכר. לאמיתו של דבר, ביהמ"ש העליון מייבא את התביעה הייצוגית לתחום יחסי העבודה.

די אם נזכיר מקצת מהדוגמאות המגיעות לפתחו של ביהמ"ש בכדי להבין את האבסורד. תובענה ייצוגית כנגד בעל עסק שהנגיש את עסקו אבל הדבר לא צוין באתר האינטרנט של העסק, חוק שמחייב בעל עסק בגודל מסוים להתקין מתקן מים אלא מיד כשהמתקן התקלקל ועוד בטרם הספיק להחליפו הוגשה תובענה ייצוגית בעניין או בעל עסק שנתבע בתובענה ייצוגית על פגיעה באוטונומיה של הרצון החופשי של הצרכן כי השלט עליו צוין מחיר המוצר נפל מהמדף לרצפה והצרכן לא הבחין בכך.

החלטות אלה של ביהמ"ש העליון תפגענה פגיעה לא מידתית ולא מאוזנת במגזר העסקי. על משרד המשפטים אסור לעכב את השינוי החקיקתי הנדרש ולהחזיר את האיזונים הנכונים בתחום התובענות הייצוגיות אם רוצים לשמור על פעילות תקינה של המגזר העסקי.

למידע נוסף בתחום זה