הגשנו יחד עם תשעה יבואנים, תביעה נזיקית כנגד נמל אשדוד בגין הנזק שנגרם להם עקב העומס החריג בנמל

לשכת המסחר תל אביב והמרכז תובעת מנמל אשדוד לקחת אחריות על הנזקים שנגרמו ליבואנים במהלך כל שנת 2021 עקב העיכובים הבלתי סבירים שחווה המגזר העסקי בנמל.

לאחר שפנייה מוקדמת של לשכת המסחר לנמל אשדוד לפצות את היבואנים בגין הנזקים שנגרמו להם נענתה בסירוב, הגישה אתמול, 30/11/2021, לשכת המסחר יחד עם תשעה יבואנים, תביעה נזיקית כנגד הנמל על סך, 2,298,908 ₪, לבית משפט השלום באשדוד, במסגרתה נתבע הנמל לפצות את היבואנים בגין הנזק שנגרם להם עקב העומס החריג בנמל.

על פי האמור בכתב התביעה, אשר הוגש על ידי עורכת הדין אליס אברמוביץ, בשנה האחרונה מטעני יבוא ויצוא לא הועמסו על אוניות או לא נפרקו מהן בפרקי זמן סבירים, וזאת כתוצאה ישירה ממחסור בידיים עובדות, שנוצר בתורו עקב מחדליו של נמל אשדוד לגייס עובדים חדשים או לתפעל כוח אדם, בעיקר בשל הסכמים קיבוציים שאינם מאפשרים לחברת הנמל, לפי טענתה, לגייס עובדים זמניים או חדשים ללא אישור ארגון העובדים.

כתוצאה מכך, סבלו בעלי המטענים מנזקים והוצאות כגון איבוד זמן קריטי לשיווק המוצרים בשווקים, הפרות חוזים כתוצאה מאי עמידה בלוחות זמנים של יעדי אספקה, השמדת סחורה ושורה ארוכה של חיובים והיטלים הן מחברות הספנות והן מהנמל עצמו.

לדברי עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר, "נמל אשדוד הוא מונופול. ככזה הוא מחויב ברמת שירות סבירה ללקוחותיו. אי מתן שירות ברמה סבירה, שמוביל לעיכובים, תוך העמסת הוצאות נוספות על משתמשי הנמל, דוגמת דמי אחסנה, הם משום ניצול לרעה של בעל מונופולין. בסיטואציה כזו על רשות התחרות הייתה חובה להתערב על פי הסמכויות הנתונות לה בחוק התחרות הכלכלית ולתת הוראות לנמל לשפר את רמת השירות, אבל היא התעלמה מחובתה זו".

"הנמל המשיך לנצל את כוחו המונופוליסטי ולהגדיל את ההוצאות של לקוחותיו השבויים. על מנת למנוע הישנות של תופעה פסולה זו, החליטה לשכת המסחר להביא את העניין לפתחו של בית המשפט".

כמו כן, מכתב התביעה עולה כי: "לנמל אשדוד מעמד ציבורי ייחודי, הנובע משיוכו הממשלתי, ועל כן חלה עליו מחויבות נורמטיבית לוודא אספקת שירותים חיוניים ובזמן סביר לציבור בכלל ולתובעים בפרט. הדבר עולה בבירור גם מכתב ההסמכה שהוענק לנמל אשדוד על ידי שר התחבורה באישור שר האוצר לתקופה של 49 שנים. התחייבויות אלה הופרו באופן שיטתי בשנה האחרונה."

על כן החליטה לשכת המסחר למצות את הדין, ולבקש מבית המשפט לחייב את חברת הנמל בנזיקין, וזאת בהתאם להתחייבותה במסגרת כתב ההסמכה לפצות את בעלי המטענים במקרה של התרשלות, וזאת הן בגין נזקים ישירים והן בגין נזקים תוצאתיים.

לעיונכם מצורף כתב התביעה. היקף הנזקים לכל חברה נמחק מכתב התביעה מכיוון שאין לנו רשות לפרסם. שווי הנזק הכולל נאמד בלמעלה משני מיליון ₪.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה